Noutăţi
    ●  Programul prin care tinerii pot aplica pentru credite nerambursabile de pana la 10.000 euro a fost prelungit pana in 2020
          Joi, 18 apr 2013

    ●  Guvernul şi-a angajat răspunderea pentru legea retrocedărilor
          Miercuri, 17 apr 2013

    ●  Trei RIL soluţionate
          Miercuri, 17 apr 2013

    ●  Procedura de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare
          Vineri, 12 apr 2013

    ●  S-a publicat Hotararea Guvernului privind ajutoarele de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru perioada 2012-2013
          Marţi, 9 apr 2013

    ●  Deducerea TVA oe baza bonului fiscal
          Vineri, 29 mar 2013

    ●  S-au modificat Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal
          Luni, 18 mar 2013

 
 
 
Contact
  
Tel:(00 4) 021 31 31 405
Fax:(00 4) 021 31 31 405
(00 4) 0318 15 07 57
Mobil:(00 4) 0724 66 02 66
Adresă:Bd. Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 2, et. 8, ap. 66, sector 3, Bucuresti
Email:office@romanian-law.ro
  
Detalii...
 
 
        Newsletter
 
 
Noutăţi
Page: 10 
A fost publicata in MO Legea nr. 65/2012 referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilaLuni, 30 apr 2012

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 277 din data de 24 aprilie 2012 a fost publicata Legea nr. 65/2012 pentru aderarea Romaniei la Conventia nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 8 septembrie 1976.

Legea are ca obiect aderarea Romaniei la Conventia nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 8 septembrie 1976.

Aderarea Romaniei la Conventia nr.16 faciliteaza circulatia si recunoasterea documentelor de stare civila romanesti pe teritoriile statelor parti ale Conventiei.

Conform prevederilor Conventiei nr.16, se va substitui procedura de traducere, legalizare, supralegalizare si apostilare a actelor de stare civila cu una simplificata. Conventia nr.16 nu exclude aplicarea apostilei conform prevederilor Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, dar ofera posibilitatea eliberarii extraselor multilingve care produc efecte juridice pe teritoriul statului strain semnatar al Conventiei fara a fi nevoie de o procedura suplimentara de traducere si legalizare.

Legea va  intra in vigoare la 120 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a legii, Ministerul Administratiei si Internelor va elabora si supune spre aprobare Guvernului norme metodologice de punere in aplicare a prevederilor Conventiei.

 
S-a publicat in MO Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea legii privind prelucrarea datelor cu caracter personalLuni, 30 apr 2012

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 277 din data de 24 aprilie 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

Prin adoptarea ordonantei de urgenta au fost preluate in legislatia nationala modificarile aduse Directivei nr. 2002/58/CE (privind prelucrarea datelor personale si protejarea confidentialitatii in sectorul comunicatiilor publice) prin Directiva nr. 2009/136/CE.

Principalele obligatii stabilite prin noul act normativ, in scopul asigurarii securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal, sunt urmatoarele:

Obligatii pentru furnizori:
- informarea utilizatorilor in cazul in care datele lor cu caracter personal au fost compromise sau risca sa fie compromise ca urmare a incalcarii securitatii prelucrarii datelor;
- implementarea unei politici de securitate in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal;
- notificarea autoritatii pentru protectia datelor cu privire la cazurile de incalcare a securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal;
- pastrarea unei evidente a tuturor incalcarilor securitatii datelor cu caracter personal;

Drepturi ale utilizatorilor:
- dreptul de a fi informati in legatura cu stocarea de informatii in echipamentul terminal utilizat;
- dreptul de a fi informati asupra scopului in care sunt prelucrate informatiilor stocate;
- dreptul de le fi incluse datele cu caracter personal in toate registrele publice ale abonatilor, in forma scrisa sau electronic;
- dreptul de a se opune includerii datelor cu caracter personal in registre ale abonatilor;
- dreptul de a fi informati in legatura cu scopul intocmirii registrelor ale abonatilor si cu posibilitatile de utilizare a datelor cu caracter personal incluse in aceste registre.

Atributii ale Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal:
- poate audita masurile luate de catre furnizori in vederea garantarii securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal;
- poate emite recomandari cu privire la cele mai bune practici privind nivelul de securitate care trebuie atins de catre aceste masuri;
- poate stabili circumstantele in care furnizorii sunt obligati sa notifice incalcari ale securitatii datelor cu caracter personal si formatului notificarii;
- verificarea respectarii obligatiilor impuse furnizorilor.

 
Dupa data de 19 mai bancile si societatile de leasing pot folosi doar executori judecatorestiMarţi, 24 apr 2012
Executorii bancari si IFN, cu o vechime efectiva de cel putin 2 ani de la prima inregistrare in aceasta activitate, care apartineau institutiilor de credit ce desfasoara activitati financiare, au dobandit, la cerere, calitatea de executor judecatoresc, potrivit Legii 287/2011, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 894 din 16 decembrie 2011. Cei cu o vechime sub 2 ani au devenit executori judecatoresti stagiari angajati la executori judecatoresti.

Cererea pentru dobandirea calitatii de executor judecatoresc, insotita de actele doveditoare necesare, a trebuit depusa la Ministerul Justitiei in termen de trei luni (16 decembrie 2011 - 19 martie 2012) de la data intrarii in vigoare legii mentionate. In cerere trebuia mentionata, de asemenea, si circumscriptia judecatoriei in care se solicita numirea ca executor judecatoresc.

Executorii care nu erau inregistrati pana la data de 31 mai 2011, ci au fost angajati dupa aceasta data, nu fac obiectul legii 287/2011, la fel si cei care la data intrarii in vigoare, nu mai aveau calitatea de executor IFN sau bancar. Acestia, ori pleaca din sistem, ori raman pe post de consilier juridic.

Drept consecinta, societatile de leasing si bancile dupa data de 19 mai pot folosi doar executori judecatoresti.
 
Au fost publicate in M.O. Deciziile Curtii Constitutionale referitoare la contributiile de asigurari de sanatate datorate de pensionariLuni, 23 apr 2012

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 256 din data de 18 aprilie 2012 au fost publicate Deciziile Curtii Constitutionale nr. 223/2012 si nr. 224/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata in dosare aflate pe rolul Curtii de Apel Cluj, respectiv al Tribunalului Brasov.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.
Textul de lege criticat are urmatorul continut:
Art. 259 alin. (2):  “Contributia datorata de pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc 740 de lei este de 5,5% aplicata asupra acestor venituri si se vireaza odata cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie neta mai mica de 740 de lei.”

Analizand criticile de neconstitutionalitate raportate la dispozitiile constitutionale si internationale referitoare la egalitatea in drepturi si interzicerea discriminarii, Curtea constata ca prevederile de lege criticate instituie obligatia persoanelor ale caror venituri din pensii depasesc suma de 740 de lei de a contribui la fondul asigurarilor sociale de sanatate cu o cota de 5,5% din aceste venituri. Aceasta obligatie nu incumba persoanelor care au o pensie mai mica de 740 de lei.

In practica, aceste prevederi de lege au fost interpretate de catre autoritati in sensul ca persoanele  ale caror venituri din pensii depasesc suma de 740 de lei, datoreaza o contributie egala cu o cota de 5,5% calculata asupra cuantumului intregii pensii.

Curtea constata ca aceasta interpretare are ca efect crearea unei situatii discriminatorii intre persoanele care au o pensie mai mica decat suma de 740 lei si care nu sunt tinute de obligatia de a contribui si cele care au o pensie al carei cuantum depaseste aceasta suma, obligatia de contributie a acestora nepurtand doar asupra sumei care depaseste suma legal dedusa, ci asupra cuantumului intregii pensii. Curtea apreciaza ca aceasta interpretare este contrara principiului constitutional al egalitatii in drepturi.

Curtea mai face referire la jurisprudenta sa, prin care ca s-a stabilit ca fiscalitatea trebuie sa fie nu numai legala, ci si proportionala, rezonabila, echitabila si sa nu diferentieze impozitele pe criteriul grupelor sau categoriilor de cetateni.

Or, prin interpretarea  autoritatilor publice, in sensul ca sarcina fiscala este stabilita asupra cuantumului intregii pensii, fiind scutite total de la plata contributiei de sanatate numai pensiile de pana la 740 lei, s-a creat situatia ca sarcina fiscala sa nu fie nici rezonabila si nici echitabila in privinta pensiilor al caror cuantum atrage plata totala sau partiala a contributiei de asigurari sociale de 5,5% din cuantumul pensiei in raport cu pensiile mai mici de 740 lei, care sunt scutite total de la plata contributiei mentionate.

Prin urmare, Curtea a statuat ca dispozitiile art. 259 alin. (2) din Legea  nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii sunt constitutionale in masura in care se interpreteaza in sensul ca procentul de 5,5 se aplica numai asupra veniturilor din pensii care depasesc 740 de lei.

Curtea mai retine ca, intrucat deciziile sale produc efecte numai pentru viitor, deciziile sale umeaza a se aplica de catre Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele judetene de pensii si casele sectoriale de pensii, de la data publicarii deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial. De asemenea, instantele judecatoresti vor aplica noua decizie numai in cauzele pendinte la momentul publicarii acesteia, cauze in care respectivele dispozitii sunt aplicabile, precum si in cauzele in care a fost invocata exceptia de neconstitutionalitate pana la data sus-mentionata, in aceasta ultima ipoteza decizia pronuntata de Curtea Constitutionala constituind temei al revizuirii potrivit art. 322 pct. 10 din Codul de procedura civila.

 
Modificarea Legii privind performanta energetica a cladirilorJoi, 19 apr 2012

Miercuri, 18 aprilie 2012, Guvernul a aprobat un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Proiectul prevede obligativitatea prezentării certificatului de performanţă energetică la vânzarea-cumpărarea sau închirierea clădirilor/unităţilor de clădire existente (precum apartamentele din blocurile de locuinţe), precum şi prezentarea acestuia la recepţia de terminare a lucrărilor, în cazul clădirilor noi.

 
Propunere de act normativ: tarife unice pentru inregistrarile de firme sau PFAJoi, 12 apr 2012
Ministerul Justitiei a lansat in dezbatere publica proiectul de HG prin care se vor aplica taxe unice pentru operatiunile de inregistrare in registrul comertului. Acestea au fost determinate prin insumarea contravalorii serviciilor prestate pentru un fiecare tip de inregistrare in registrul comertului.

In taxele unice propuse sunt incluse si comisioanele pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru alte institutii.

Cat va costa inmatricularea unei firme
sau a unei PFA


Proiectul de HG stabileste ca inregistrarea unei persoane juridice in registrul comertului va costa 250 de lei, operatiune ce cuprinde autorizarea constituirii, inmatricularea si autorizarea functionarii prin declaratie pe proprie raspundere.

In mod asemanator, inregistrarea in registrul comertului a unei persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale ori familiale se va taxa cu 90 de lei, solicitarea cuprinzand atat inmatricularea, cat si autorizarea functionarii prin declaratie pe proprie raspundere.

Proiectul de HG mai prevede ca cererile de mentiuni simple, cum ar fi cererea de verificare disponibilitate / rezervare denumire firma sau cererea de verificarea disponibilitate/rezervare emblema vor costa 45 de lei, indiferent ca se refera la persoane juridice, PFA sau inreprinderi familiale ori individuale.

Tot o taxa de 45 de lei se va percepe si pentru cererile de depunere si mentionare acte, cererile de radiere sau cererile de eliberare certificat constatator si extras de registru.

Pentru cererile de mentiuni complexe, cu 2 sau mai multe operatiuni, depuse de persoanele juridice, taxa va fi de 220 de lei.

In ceea ce priveste incasarea tarifelor pentru publicarea in Monitorul Oficial a actelor modificatoare ale actelor constitutive, si incasate prin Oficiul National al Registrului Comertului, se percepe un tarif de 104lei/pagina de manuscris (maxim 2.000 de caractere), tariful final fiind stabilit functie de numarul de pagini.

Pentru publicarea rezolutiilor de autorizare si functionare a societatilor comerciale, tariful de publicare in Monitorul Oficial este unic, respectiv de 31,5 lei.

Tarife unice si pentru solicitarile de informatii din registrul comertului

Proiectul de ordin lansat in dezbatere publica de MJ stabileste tarife unice si pentru furnizarea informatiilor din registrul comertului computerizat.

Astfel, cererile de eliberare a unor informatii punctuale de baza despre o societate (numar de ordine in registrul comertului, denumire, forma juridica, cod unic de inregistrare, sediu social, durata de functionare, stare firma, activitate principala, capital social, administratori, asociati / actionari, etc. ) vor fi taxate cu 8 lei/firma.

In schimb, cererile de eliberare a unor informatii punctuale extinse vor fi taxate cu 24 lei/firma. Informatiile extinse se refera la informatiile punctuale de baza, mentionate anterior, la care se adauga alte categorii de informatii suplimentare, cum ar fi: activitate secundara, activitati autorizate; administratori / reprezentanti pentru sucursale / subunitati / sedii secundare; cenzori.

De asemenea, potrivit prevederilor din proiectul de ordin, un raport istoric al unei societati va costa 250 de lei.

Avantajele tarifelor unice


MJ explica ca prin aplicarea noului sistem de taxare, se elimina deplasarile solicitantilor la sediile oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, acestia avand posibilitatea sa plateasca online operatiunile si sa primeasca tot electronic documentatia de la Oficiul National al Registrului Comertului.

De asemenea, in opinia MJ, sunt eliminate neajunsurile create de calcularea, la ghiseu, a contravalorii serviciilor prestate, noul sistem de taxe prezentand predictibilitate, ceea ce ii permite operatorului economic sa stabileasca o prognoza fidela a cheltuielilor legate de inregistrarea la registrul comertului, la momentul constituirii si in cursul derularii unei afaceri.

"Pe langa instituirea posibilitatii de plata on-line, taxele si tarifele unice permit simplificarea accentuata a procedurilor de inregistrare in registrul comertului si, pe aceasta cale, reducerea perioadei de solutionare a cererilor de inregistrare in registrul comertului si a timpului necesar operatorului economic pentru realizarea formalitatilor de publicitate prin registrul comertului", puncteaza MJ.
 
 
Proiect de lege privind stabilirea si plata despagubirilor pentru casele nationalizateJoi, 12 apr 2012
Guvernul a analizat, in prima lectura, proiectul de lege privind stabilirea si plata despagubirilor pentru imobilele preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist, precum si a despagubirilor ce se acorda fostilor proprietari. Proiectul de act normativ prevede, printre altele, ca se va elimina masura reparatorie a restituirii in natura a imobilelor confiscate, precum si aceea a compensarii cu alte bunuri si servicii. Totodata, se stipuleaza ca despagubirile pentru imobilele nationalizate vor fi platite de stat fostilor proprietari in limita a 15% din valoarea reala a bunului, pe o perioada esalonata intre 10-12 ani, in transe anuale egale.
 
Presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, Dorina Danielescu, a precizat ca prin proiectul de lege se instituie o serie de principii care vor sta la baza procesului de acordare a despagubirilor si anume: principiile predictibilitatii, echitatii, transparentei procesului de stabilire a despagubirilor si esalonarii, proiectul fiind structurat pe doua paliere:
 • Palierul administrativ, care aduce modificari semnificative mecanismului administrativ de solutionare si urgentare a cererilor;
 • Palierul financiar, care aduce schimbari majore privind modalitatea de stabilire si de plata a despagubirilor, fiind in concordanta cu constrangerile bugetare si cu Strategia fiscal-bugetara.
De asemenea, presedintele ANRP a aratat ca, potrivit proiectului de lege, se va elimina masura reparatorie a restituirii in natura a imobilelor confiscate, precum si aceea a compensarii cu alte bunuri si servicii, singura modalitate de despagubire constand in despagubirea potrivit actului normativ in discutie. “In prezent este un mecanism nefunctional. Practic, prin aceasta varianta a proiectului de lege se face ca acest mecanism nefunctional sa devina unul functional”, a adaugat Danielescu.

In ceea ce priveste componenta administrativa a proiectului legislativ, cele mai importante modificari vizeaza:
 • Introducerea unor termene limita de 12, 24 si 48 de luni in functie de numarul de cereri inregistrate, pana la care autoritatile locale si centrale sa finalizeze procesul de solutionare al cererilor depuse;
 • Modificarea atributiilor Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor prin sporirea competentelor in vederea exercitarii unui veritabil control administrativ-jurisdictional, prin validarea sau invalidarea, in tot sau in parte, a propunerilor de acordare a despagubirilor formulate de catre unitatile detinatoare, in situatia in care acestea apreciaza ca persoana respectiva nu are dreptul la acordarea despagubirilor;
 • Eliminarea avizului de legalitate exercitat de catre Institutiile Prefectului coroborata cu sporirea atributiilor Comisiei Centrale va urgenta procesul de restituire si va scurta circuitul administrativ al dosarelor de la primarii si pana la Comisia Centrala;
 • Reglementarea ordinii de solutionare a cererilor, proiectul prevazand ca acestea vor fi solutionate in ordinea inregistrarii.
 • Se introduc modificari care responsabilizeaza persoanele indreptatite de a completa cu celeritate dosarele cu acte doveditoare prevazute de lege prin introducerea unui termen de decadere de 60 de zile pentru depunerea acestora. Termenul poate fi prelungit o singura data, cu 30 de zile, daca se face dovada ca in termenul de 60 de zile, din motive obiective, documentele necesare nu au putut fi obtinute.
In ceea ce priveste componenta financiara, presedintele ANRP a mentionat ca despagubirile pentru imobilele nationalizate vor fi platite de stat fostilor proprietari in limita a 15% din valoarea reala a bunului, pe o perioada esalonata intre 10-12 ani, in transe anuale egale.

Danielescu a precizat ca anual va fi alocata pentru plata despagubirilor aproximativ 531 de milioane de lei. Noile reglementari privind limitarea despagubirilor va viza dosarele pentru care Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor nu a emis un titlu de despagubire pana la intrarea in vigoare a noii legi cat si pentru cele pentru care a fost deja emis un titlu de despagubire insa acesta nu a fost valorificat de catre persoanele indreptatite.

De asemenea, presedintele ANRP a mentionat ca proiectul de lege elaborat de institutiile guvernamentale elimina distinctia introdusa de Legea 1/2009, cunoscuta drept “Legea Voiculescu”, cu privire la restituirea catre chiriasul cumparator a pretului platit actualizat sau, dupa caz a pretului de piata al imobilelor, in cazul anularii contractelor de vanzare-cumparare incheiate potrivit Legii 112/1995.

Astfel, proiectul de lege propune sa i se restituie chiriasului pretul platit actualizat cu indicele preturilor de consum si nu la valoarea de piata, modificare propusa in sensul asigurarii unui tratament egal ]n raport cu proprietarii carora li se propune limitarea despagubirilor.

Proiectul de lege va fi postat pe site-ul ANRP pentru a intra in dezbatere publica, urmand ca in sedinta de Guvern care va avea loc saptamana viitoare sa fie adoptat, iar ulterior sa fie transmis Parlamentului cu solicitarea de a fi dezbatut si aprobat in procedura de urgenta.
 
Proiect de lege care reglementeaza ridicarea si depozitarea vehiculelor parcate neregulamentarMiercuri, 11 apr 2012
Senatul a adoptat marti tacit Propunerea legislativa privind ridicarea si depozitarea vehiculelor stationate neregulamentar, care stabileste conditii noi in care vehiculele pot fi ridicate si depozitate.

Astfel, potrivit proiectului de lege, ridicarea masinilor parcate in locuri interzise va reprezenta o masura exceptionala, aplicata numai in cazul vehiculelor parcate intr-o asemenea maniera incat “sa constituie un obstacol pentru circulatie, sa obtureze traficul rutier sau accesul in institutiile publice”.

Noile reguli adoptate de Senat stabilesc ca vehiculele vor fi ridicate zilnic, intre orele 8 si 20.00, iar ridicarea se poate face numai "daca se intocmeste un act juridic care sa includa masuratori pentru a dovedi faptul ca vehiculul este parcat neregulamentar".

Proiectul de lege interzice expres firmelor private sa solicite bani cu titlu de contravaloare a serviciilor de ridicare, transport si depozitare.

Astfel, conform noilor reglementari adoptate de senatori, proprietarii isi pot recupera vehiculele intre orele 8 si 20.00, numai dupa ce vor plati un anumit numar de puncte amenda, calculat, in functie de masa autovehiculului:
 • 5 puncte amenda pentru masinile cu masa sub 2.500 de kg;
 • 7 puncte amenda pentru masinile cu masa sub 4.000 de kg;
 • 10 puncte amenda pentru masinile de mare tonaj.
In plus, fiecare zi de depozitare se va plati, tot in functie de greutatea masinii, cu 3, 4 si, respectiv, 5 puncte amenda.

Avand in vedere ca in 2012 punctul amenda este de 70 de lei, pentru recupererea vehiculelor ar trebui sa plateasca intre 350 si 500 de lei, la care se pot adauga costuri suplimentare, in functie de cat timp a fost depozitat vehiculul. Totusi, conform prevederilor din proiect, vehiculele pot fi depozitate maxim sase luni, dupa care proprietarul va fi somat in scris despre valorificarea vehiculului.

In cazul in care vehiculele parcate neregulamentar nu incurca circulatia si nu blocheaza accesul in institutii publice, proprietarii vor fi pedepsiti doar cu amenda.

In momentul de fata, masinile parcate neregulamentar sunt ridicate de firme private in numele autoritatii publice locale, conform un Regulamente adoptate de consiliile locale. Proprietarii masinilor ridicate trebuie sa achite acestor firme taxe de recuperare a autoturismelor care, potrivit initiatorilor proiectui de lege adoptat de Senat, pot ajunge si la 700-800 de lei.

Deputatii vor avea votul final in ceea ce priveste aceste reglementari.
 
 
Precizari ale Ministerului Finantelor privind noul plafon de inregistrare in scopuri de TVAMarţi, 10 apr 2012

Ministerul Finantelor Publice a facut urmatoarele precizari privind noul plafon de intregistrare in scopuri de TVA: ”Potrivit prevederilor actuale în domeniul TVA, persoanele impozabile cu sediul activităţii economice în România care realizează o cifră de afaceri inferioară plafonului de 35 000 Euro calculat la cursul de schimb de la data aderării pot aplica regimul special de scutire pentru întreprinderi mici reglementat la art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Urmare solicitării ţării noastre adresate Comisiei Europene, la propunerea acesteia, Consiliul Uniunii Europene a autorizat România să majoreze plafonul mai sus amintit de la 35.000 la 65.000 de euro la cursul de schimb al BNR valabil la data aderării României la U.E. În acest sens, Consiliul a adoptat în data de 26 martie a.c. o Decizie a Consiliului Uniunii Europene care a fost publicată sub nr. 2012/181/UE în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 92/26 din 30 martie 2012.

Întrucât, potrivit informaţiilor care ne-au parvenit, publicarea deciziei în discuţie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a generat anumite confuzii în rândul contribuabililor din România în ceea ce priveşte intrarea în vigoare a prevederilor cuprinse în acest document, dorim să atragem atenţia asupra următorului aspect:

În vederea aplicării propriu-zise a măsurii mai sus amintite pentru care ţara noastră a obţinut autorizarea din partea Consiliului Uniunii Europene, este necesară implementarea în legislaţia naţională în domeniul TVA a prevederilor referitoare la majorarea plafonului cifrei de afaceri până la care se poate aplica regimul special de scutire pentru intreprinderile mici, motiv pentru care autorităţile fiscale din ţara noastră urmează să reglementeze aceste prevederi în dreptul intern şi să publice în Monitorul Oficial al României, Partea I, un act normativ în acest sens.

Astfel, reglementarea măsurii de majorare a plafonului se va realiza printr-o propunere de modificare şi completare a Codului fiscal, sens în care Ministerul Finanţelor Publice urmează să întreprindă demersurile necesare.

În concluzie, până la publicarea în Monitorul Oficial al României a unui act normativ prin care să fie modificat plafonul cifrei de afaceri până la care se aplică regimul special de scutire de la plata TVA pentru întreprinderile mici, se vor aplica în continuare prevederile naţionale în vigoare în prezent, potrivit cărora plafonul în discuţie este de 35.000 euro la cursul de schimb de la data aderării, respectiv de 119.000 RON.”

 
Fonduri pentru plata primei tranşe din procentul de 5% din valoarea titlurilor executorii aflate sub incidența OUG 71/2009Miercuri, 4 apr 2012

Guvernul a suplimentat astăzi, prin două hotărâri, bugetele Ministerului Finantelor Publice, Ministerul Justitiei, Ministerului Public, Înaltei Curti de Casatie si Justitie si Consiliului Superior al Magistraturii.

Fondurile sunt destinate pentru plata primei transe trimestriale aferentă a 5% din valoarea titlurilor executorii aflate sub incidenta OUG 71/2009, modificată prin Legea 230/2011 (privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar).

Astfel, au fost suplimentate bugetele:
- Ministerului Finantelor Publice cu 2,4 milioane lei
- Ministerului Justitiei cu 19,8 milioane lei
- Ministerului Public cu 9,45 milioane lei
- Înaltei Curti de Casatie si Justitie cu 722.000 lei
- Consiliului Superior al Magistraturii cu 227.000 lei

Potrivit art. 43 alin.
1 din Legea bugetului de stat pe anul 2012, ordonatorii principali de credite efectuează plata titlurilor executorii în cuantumul prevăzut pentru acest an (5% din valoarea titlurilor executorii) în mod eşalonat, în tranşe trimestriale egale. Fondurile alocate astăzi de Guvern asigură efectuarea plăţilor din trimestrul I al anului în curs (respectiv 25% din suma datorată pentru anul 2012) şi nu întreaga sumă aferentă celor 5%, prevăzute la art 1. alin. 1 din OUG 71/2009, cu modificările şi completările ulterioare.


Potrivit OUG 71/2009, modificată prin Legea 230/2011, plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2011, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:
a) în anul 2012 se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;
b) în anul 2013 se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;
c) în anul 2014 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
d) în anul 2015 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
e) în anul 2016 se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.
 
Modificarea unor formulare necesare pentru acordarea de beneficii socialeMiercuri, 4 apr 2012

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 217 din data de 2 aprilie 2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 225/2012 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, a anexelor nr. 1 si 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, precum si a anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011.

Actul normativ modifica unele formulare utilizate pentru acordarea de beneficii de asistenta sociala, in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei si OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.

Formularele sunt urmatoarele:
- Cerere si declaratie pe propria raspundere privind acordarea unor beneficii de asistenta sociala;
- Ancheta sociala pentru acordarea unor beneficii de asistenta sociala;
- Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului / stimulentului de insertie / indemnizatiei lunare / sprijinului lunar si alocatiei de stat pentru copii;
- Declaratie a celuilalt parinte (sot/sotie al/a persoanei indreptatite).

 
S-a publicat in MO Decizia ANSPDCP privind stabilirea cazurilor in care nu este necesara notificarea prelucrarii unor date cu caracter personalMiercuri, 4 apr 2012
Decizia Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal nr. 23/ 2012 privind stabilirea cazurilor in care nu este necesara notificarea prelucrarii unor date cu caracter personal a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 216, din 2 aprilie 2012.

"Art. 1. - Notificarea prelucrarii datelor cu caracter personal nu este necesara in urmatoarele cazuri:
a) cand prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuata de persoanele fizice sau de entitatile private care desfasoara o activitate independenta, autorizata in baza unei legi speciale, in scopul indeplinirii atributiilor lor legale;
b) cand prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuata in scopul gestionarii bazei de date detinute de Arhivele Nationale;
c) cand prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuata in scopul imprumuturilor de carti, opere cinematografice, artistice, alte opere audiovizuale, precum si de reproduceri ale acestora de catre entitatile de drept public si privat;
d) cand prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuata de autoritatea judecatoreasca in scopul indeplinirii atributiilor sale legale, altele decat cele prevazute la art. 2 alin. (5) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) cand prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuata de autoritatile administratiei publice locale, precum si de autoritatile administratiei publice de la nivel judetean si al municipiului Bucuresti, in scopul indeplinirii atributiilor lor legale;
f) cand prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuata in scopul intermedierii tranzactiilor imobiliare;
g) cand prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la propriii membri este efectuata de partidele politice, cu conditia ca datele sa nu fie dezvaluite unor terti fara consimtamantul persoanei vizate."
 
 
Ordinul MFP nr. 415/ 2012 - prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2012Miercuri, 4 apr 2012
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 415/ 2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2012 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 217, din 2 aprilie 2012.

"Art. 1. - In vederea finantarii deficitului bugetului de stat si refinantarii datoriei publice in luna aprilie 2012 se aproba prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, in valoare nominala totala de 4.250 milioane lei, prevazute in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul ordin"
 
 
Plafonul de scutire de TVA, majorat la 65.000 de euro Miercuri, 4 apr 2012
Plafonul pentru aplicarea regimului special de scutire de TVA a fost majorat de la 35.000 de euro la 65.000 de euro, potrivit unei decizii a Consiliului Uniunii Europene, adoptata recent. Astfel, firmele care realizeaza anual o cifra de afaceri sub 65.000 de euro, calculata la cursul de schimb de la data aderarii Romaniei la UE (3,3817 lei), pot aplica scutirea de taxa pe valoare adaugata pentru livrari de bunuri si prestari de servicii.

Cresterea plafonului special de scutire de TVA a fost solicitata de Romania in august 2011. Consiliul UE a aprobat solicitarea tarii noastre in 26 martie, decizia fiind publicata in 30 martie in Jurnalul Oficial al UE.

Potrivit acestei decizii, plafonul de la care firmele sunt obligate sa plateasca TVA a fost majorat de la 35.000 de euro la 65.000 de euro (la cursul de schimb din data aderarii Romaniei la UE - 3,3817).

"Prezenta decizie produce efecte de la data notificarii acesteia", se mai arata in document, insa momentan nu stim cand s-a facut notificarea deciziei catre statul roman, deci nu putem preciza o data la care decizia Consiliului UE va produce efecte.

Cert este ca noul plafon de scutire se va aplica pana la 31 decembrie 2014 sau pana cand va fi implementata o noua directiva europeana privind plafoanele de cifra de afaceri sub care firmele pot fi exceptate de la plata TVA.
 
 
Salariul minim pe anul 2012Marţi, 3 apr 2012
Incepand cu data de 1 ianuarie 2012 salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 700 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore in medie pe luna in anul 2012, reprezentand 4,13 lei/ora (HG 1225/2011).
 
Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
 
Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui mentionat mai sus constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.
Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se fac de catre personalul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
 
S-a publicat in M.O. Legea nr. 108/1999 privind infiintarea si organizarea Inspectiei MunciiVineri, 23 mar 2012
S-a publicat in Monitorul Oficial nr. 182 din 21 martie 2012 Legea nr. 108/1999 privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii. In urma publicarii se modifica o serie de prevederi in ceea ce priveste procedura conform careia se desfasoara o inspectie in domeniul muncii si se modica amenzile care se aplica in cazul in care se incearca impiedicarea inspectorilor de munca sa exercite controlul sau sa efectueze cercetarea evenimentelor potrivit prevederilor legale.

Cuantumul amenzii poate fi de la 5000 - 10000 lei (art.20), fata de 4500 - 9000 lei cat erau prevazute inainte.

Inspectorii de munca au dreptul de a identifica, pe baza actelor care dovedesc identitatea sau pe baza altor documente, persoanele aflate in locurile de munca sau in alte locuri supuse controlului sau cercetarii evenimentelor si de a impuse completarea fisei de identificare.

Inspectorii de munca vor avea dreptul, potrivit noilor modificari, sa ia declaratii scrise, fara sa mai fie obligatorie prezenta martorilor, salariatilor, angajatorilor si reprezentantilor legali ai acestora, precum si altor persoane care pot da informatii cu privire la obiectul controlului efectuat sau al evenimentului cercetat.


 
S-a promulgat Legea privind desfasurarea activitatii de picnicLuni, 19 mar 2012

Presedintele Traian Basescu a promulgat Legea privind desfasurarea activitatii de picnic.

Legea are ca scop prevenirea, reducerea si eliminarea impactului negativ asupra mediului, asupra starii de sanatate a populatiei, generat de practicarea inadecvata a activitatilor de picnic. Principala prevedere a acestui act normativ este interzicerea  organizarii picnicurilor în alte zone decât cele special amenajate dotate cu facilităţi şi utilităţi. Pentru nerespectarea acestei prevederi se stabilesc sanctiuni contraventionale  de până la 5.000 de lei.

Legea va intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial.

 
Comunicat de presa al Curtii ConstitutionaleJoi, 15 mar 2012

COMUNICAT DE PRESĂ

Prin Deciziile nr.223 şi 224 pronunţate în data de 13 martie 2012, Curtea Constituţională, în temeiul art.146 lit.d) din Constituţie, s-a pronunţat asupra excepţiilor de neconstituţionalitate, referitoare la dispoziţiile art.259 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Cu unanimitate de voturi, Curtea a constatat că dispoziţiile art.259 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, sunt constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei.

Decizia este definitivă şi general obligatorie. Argumentaţia reţinută în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale va fi prezentată în cuprinsul deciziei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Compartimentul relaţii externe şi presă al Curţii Constituţionale

 

 
Marti, 13 martie, Guvernul a decis suspendarea emiterii titlurilor de despagubire pentru proprietatile nationalizate de regimul comunist, pentru sase luniMiercuri, 14 mar 2012

Prin ordonanta de urgenta adoptata de Executiv se suspenda cu sase luni si conversia in numerar a despagubirilor, precum si evaluarea imobilelor pentru care trebuie acordate despagubiri.

Titlurile de despagubire sunt certificate emise de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, in numele statului, care incorporeaza drepturile de creanta ale detinatorilor asupra statului roman corespunzator despagubirilor acordate.

Acestea pot fi valorificate prin conversie in actiuni emise de Fondul Proprietatea sau prin preschimbarea in titluri de plata.

In prezent, statul mai detine, prin Ministerul Finantelor, doar 2,69% din actiunile Fondului Proprietatea, pachet insa blocat la depozitatul central deoarece a subscris titlurile, dar nu a participat cu aport in actiuni la alte companii. In acelasi timp, statul mai are un pachet nesemnificativ, reprezentand 0,04% din actiunile FP.

Conform legii, persoanele indreptatite pot opta pentru acordarea despagubirilor banesti in cuantum de pana la 500.000 de lei, urmand ca pentru diferenta sa primeasca actiuni la Fondul Proprietatea
 
Patru recursuri in interesul legii solutionate de ICCJMarţi, 13 mar 2012

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Biroul de Informare şi Relaţii Publice

 
 C  O  M  U  N  I  C  A  T

 În şedinţa din 12 martie 2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluţionat un număr de 4 recursuri în interesul legii, fiind pronunţate următoarele soluţii:

  Decizia nr.2 în dosarul nr. 2/2012.

            Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi în consecinţă:

            În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.33 alin.2 din Legea nr.302/2004, privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată şi art.127 din Codul penal, stabileşte că:

            Transmiterea directă a mandatului european de arestare emis de autorităţile române către autorităţile judiciare ale altui stat membru, pe teritoriul căruia a fost localizată persoana, indiferent dacă aceasta este sau nu arestată provizoriu în vederea predării, are efect de întrerupere a prescripţiei executării pedepsei.

            Nu produce efect întreruptiv de prescripţie transmiterea mandatului european de arestare prin difuzare.

            Obligatorie, potrivit art.4145 alin.4 din Codul de procedură penală.

            Pronunţată, în şedinţă publică, azi 12 martie 2012.

 

Decizia nr.3 în dosarul nr. 3/2012.

Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi în consecinţă:

În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art.137 din Legea nr.302/2004, privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, stabilește că:

În cazul în care printr-o hotărâre penală străină s-a dispus atât condamnarea la pedeapsa închisorii, cât și condamnarea la pedeapsa amenzii, instanța de judecată, sesizată în scopul recunoașterii hotărârii penale străine de condamnare în integralitatea ei și al transferării persoanei condamnate, se pronunță atât cu privire la transferarea persoanei condamnate în vederea executării pedepsei privative de libertate, cât și cu privire la executarea pedepsei amenzii aplicată prin hotărârea penală străină de condamnare.

            Obligatorie, potrivit art.4145 alin.4 din Codul de procedură penală.

            Pronunţată, în şedinţă publică, azi 12 martie 2012.

 

Decizia nr.4 în dosarul nr. 1/2012.

 Respinge, ca inadmisibil, recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Timişoara referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2) şi art. 11 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă şi dispoziţiilor art. 238 alin. (1) şi art. 241 alin. (1) din Codul muncii, texte legale în vigoare anterior adoptării Legii nr. 40/2011 şi Legii nr. 62/2011, cu privire la efectele clauzei din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi care nu a fost anulată, prin care părţile convin să nu se acorde drepturile salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi, cât şi în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.

Obligatorie, conform dispoziţiilor art. 3307 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

              Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 12 martie 2012.

 

Decizia nr.5 în dosarul nr. 4/2012.

              Admite recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi.

            În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 4042 alin. (3) din Codul de procedură civilă stabileşte:

1. Instanţa judecătorească competentă potrivit legii să soluţioneze cererea de întoarcere a executării silite prin restabilirea situaţiei anterioare este instanţa de executare, respectiv judecătoria.

2. Hotărârea judecătorească pronunţată este supusă căii de atac a recursului.

         Obligatorie, potrivit art.3307 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

            Pronunţată, în şedinţă publică, azi 12 martie 2012.

 

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Purtător de cuvânt al

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

judecător Georgeta Barbălată

 

 
S-a publicat OUG nr.2/2012 care modifica si completeaza legea privind societatile comercialeLuni, 12 mar 2012

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 143 din 2 martie 2012 a fost publicata OUG nr. 2/2012 ce modifica si completeaza Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale in ceea ce priveste fuziunea, divizarea si  cerintele de publicitate

· in cazul societatilor comerciale constituite prin fuziune sau divizare nu este necesara întocmirea raportului si depunerea sa la oficiul registrului comertului daca proiectul de fuziune sau divizare a fost supus examinarii unui expert.

·  In cazul in care majorarea capitalului social este efectuata pentru realizarea unei fuziuni sau divizari si pentru efectuarea, daca este cazul, a platilor in numerar catre actionarii/asociatii societatii comerciale absorbite sau divizate, nu este necesara intocmirea raportului daca proiectul de fuziune sau divizare a fost supus examinarii unui expert.

·  actionarii care nu sunt in favoarea fuziunii/divizarii isi pot exercita dreptul de retragere in termen de 30 de zile de la data publicarii proiectului de fuziune/divizare

·   in cazul in care detine o pagina proprie web, societatea poate inlocui publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a proiectului fuziunii/divizarii cu publicitatea efectuata prin intermediul propriei pagini web.


 
Incepand cu data de 11 mai 2012 se interzice introducerea pe piata a brichetelor fantezieVineri, 9 mar 2012
Ordinul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 19/ 2012 privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea masurilor prin care se asigura punerea pe piata numai a brichetelor care prezinta caracteristici de siguranta pentru copii si interzicerea introducerii pe piata a brichetelor fantezie fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 153, din 7 martie 2012 si intra in vigoare la data de 11 mai 2012.
 
 
S-a semnat Decretul pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familieVineri, 9 mar 2012
Conform agentiei de presa Mediafax, Legea privind combaterea violentei in familie prevede ca violenta in familie se poate manifesta prin violenta verbala, psihologica, fizica, sexuala, sociala sau spirituala, iar victima violentei in familie are dreptul la respectarea personalitatii, demnitatii si vietii sale private, la protectie speciala, la servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare, asistenta medicala gratuita, sociala, consiliere si asistenta juridica gratuita.

Legea stabileste ca victima violentei in familie poate cere instantei un ordin de protectie si de restrictie fata de agresor.

Potrivit legii, victima are dreptul sa se adreseze instantei sa solicite ordin de protectie cu caracter provizoriu, iar instanta poate sa interzica agresorului sa ramana sau sa se reintoarca in locuinta comuna, sa-l oblige pe agresor sa suporte unele costuri, cum ar fi cheltuieli medicale, de judecata, cele generate de adapostirea victimei.

Victima poate sa ceara ordin de restrictie care prevede evacuarea agresorului de la domiciliul comun, pastrarea distantei de minim 200 de metri fata de persoana vatamata, interzicerea oricarui contact telefonic, corespondente. Acest ordin de interdictie nu poate depasi 2 ani.

Legea prevede si sanctionarea cu amenda intre 1.000 si 5.000 de lei pentru refuzul primirii in adapost sau refuzul de a acorda asistenta medicala victimelor, amenda intre 500 si 1.000 de lei pentru refuzul parasirii adapostului in momentul in care conditiile care au determinat internarea au disparut, amenda intre 500 si 1.000 de lei pentru incercarea persoanei care a comis acte de agresiune de a patrunde in incinta adapostului in care se afla victima.

Sursa: Mediafax
 
 
Directiva europeana privind cresterea copilului pana la varsta de 1 an a intrat in vigoareJoi, 1 mar 2012
Directiva europeana care prevede ca atat mama, cat si tatal, trebuie sa aiba grija, cel putin o luna, de bebelusul lor intra in vigoare de la data de 1 martie 2012 si se va aplica in cazul nou-nascutilor veniti pe lume dupa aceasta data.

Ca urmare a acestei directive, dintr-un total de 12 luni de concediu, un parinte va sta acasa cu copilul cel mult 11 luni, iar celalalt cel putin o luna.

Directiva europeana a fost impusa in virtutea principiului ca responsabilitatea ingrijirii copilului revine ambilor parinti.

Indemnizatia de crestere a copilului reprezinta 75% din media veniturilor nete realizate in ultimul an si se acorda parintelui care sta acasa cu copilul. Aceasta trebuie sa se situeze intre un minim de 600 de lei si un maxim de 3.400 de lei pe luna.
 
Ordinul MFP privind modalitatea de efectuare a platilor anticipate pentru veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civileMarţi, 28 feb 2012
Prin abrogarea codului comercial, noul cod civil (intrat in vigoare la 1 octombrie 2011) a unificat dreptul comercial cu cel civil, astfel ca toate contractele au devenit civile. Acest lucru a generat neclaritati in privinta persoanei care trebuie sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitele reprezentand plati anticipate.

Ca urmare a acestui lucru, Ministerul de Finante a emis Ordinul Ministrului Finantelor nr. 247/2012 publicat in Monitorul Oficial in data de 22 februarie 2012, privind procedura unitara pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Acesta prevede:

- in cazul veniturilor obtinute de persoane fizice din activitati independente fiind organizate ca persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale  si intreprinderi familiale, precum  si persoanele fizice care realizeaza  venituri din profesii libere, individual sau intr-o forma de asociere, platitorului de venit nu ii revin obligatii privind retinerea la sursa a impozitului pe venit, respectiv efectuarea de plati anticipate in contul impozitului pe venit. Persoanele fizice beneficiare de venit au obligatia sa  efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit stabilite de organul fiscal competent, pe baza venitului anual estimat sau a venitului net realizat in anul precedent, dupa  caz conform art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile  si completarile ulterioare. Aceste clarificari sunt aduse prin art 2 din OMF 247/2012;

- in cazul veniturilor platite in baza contractelor de comision, mandat comercial  si de consignatie, calificate drept contracte civile dupa  data de 1 octombrie 2011, precum  si in cazul contractului de agent, platitorii de venituri au obligatia de a calcula, retine  si vira impozit prin retinere la sursa in baza art. 52 alin.
(1) lit. b) din Codul fiscal.  In functie de optiunea exercitata prin contract, platitorul de venit va  retine la sursa  impozit pe venit  fie de 10% conform art 52 alin 1 lit b, fie impozit final de 16%. Aceste aspecte sunt clarificate de art 3 alin 2 din OMF 247/2012;

- pentru persoanele fizice care desfasoara activitati independente si care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul afacerii, Ordinul MFP 247/2012 precizeaza ca platile anticipate trimestriale stabilite de organul fiscal competent conform declaratiei fiscale a contribuabilului, vor fi efectuate de acesta pe baza deciziei de impunere.


 
Declaratia anuala de impozit pe profit pentru 2011 – modificari termen depunereJoi, 2 feb 2012

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 71 din data de 30 ianuarie 2012 a fost publicata Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Pe langa modificarile aduse Codului de Procedura Fiscala, ordonanta aduce o modificare importanta in ceea ce priveste declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011. Se mentioneaza ca declaratia se depune pana la data de 25 martie 2012 de catre toti contribuabilii, cu exceptia categoriilor prevazute la art. 34 alin. (5), lit. a) si b) din Codul Fiscal si anume:
- organizatiile nonprofit;
- contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura.

Acestia depun declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 pana la data de 25 februarie 2012.

 
ONRC ref. obtinerea certificatelor pentru spatiul cu destinatie de sediu socialJoi, 2 feb 2012
Ministerul Justitiei a dat publicitatii miercuri, 1 februarie 2012, un comunicat al ONRC in care se arata ca incepand cu data de 6 februarie 2012, solicitantii nu se vor mai adresa administratiilor fiscale publice pentru obtinerea certificatelor pentru spatiul cu destinatie de sediu social si a adeverintelor privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social, acestea urmand sa fie obtinute prin intermediul oficiilor registrului comertului.
 
Taxa auto a fost suspendata pana la 1 ianuarie 2013Joi, 2 feb 2012

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 79 din 31 ianuarie 2012 a fost publicata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.  1/2012 pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si pentru restituirea taxei achitate in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege.

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta aplicarea dispozitiilor art. 2 lit. i), ale art. 4 alin. (2) si a celor privind prima transcriere a dreptului de proprietate ale art. 5 alin (1) din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 17 din 10 ianuarie 2012, se suspenda pana la 1 ianuarie 2013.

Potrivit art. 2 alin. (1) din ordonanta, contribuabilii care au achitat taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ca urmare a primei transcrieri a dreptului de proprietate, in conformitate cu prevederile art. 4 alin (2) din Legea 9/2012, in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a acestei legi si data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pot solicita restituirea acesteia.

Sumele se restituie la cererea contribuabilului, adresata organului fiscal competent, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator, cu exceptia prevederilor art. 124 din respectiva ordonanta.

Sumele se restituie in termenul de prescriptie prevazut de art. 135 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile ulterioare.

 
Proiect de OUG pentru modificare Legii Societatilor ComercialeJoi, 2 feb 2012

Ministerul Justitiei a lansat in dezbatere publica marti, 31 ianuarie 2012, proiectul de OUG pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

Printre modificari se numara:
- înlocuirea, în anumite cazuri, a publicităţii prin Monitorul Oficial cu publicitatea prin afişare pe pagina proprie de internet a societăţii comerciale (publicitatea proiectului de fuziune/divizare), cu informarea terţilor asupra modalităţii de publicitate alese prin înregistrarea unei menţiuni în acest sens în registrul comerţului;
- întocmirea situaţiilor financiare pre-fuziune/divizare devine facultativă, dacă societatea comercială publică rapoarte semestriale în conformitate cu prevederile legislaţiei pieţei de capital.

 
S-a publicat Decizia nr. 1476 din 08.11.11 a Curtii ConstitutionaleMiercuri, 18 ian 2012

In Monitorul Oficial nr. 36 din data de 17 ianuarie 2012, s-a publicat Decizia nr. 1.476 din 8 noiembrie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, ale art. 11 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si ale art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a Codului de procedura civila si a Codului de procedura penala al Romaniei.

Curtea Constitutionala a respins “ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, ale art. 11 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si ale art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a Codului de procedura civila si a Codului de procedura penala al Romaniei, exceptie ridicata de Marin Frunza in Dosarul nr. 7.876/121/2009 al Tribunalului Galati - Sectia comerciala si in dosarele nr. 9.479/233/2008, nr. 13.291/121/2010, nr. 9.479/233/2008/a1 si nr. 6.825/121/2010/a1 ale Tribunalului Galati - Sectia civila”.

 
Guvernul a aprobat normele metodologice de aplicare a Legii privind taxa autoVineri, 13 ian 2012

Miercuri, 11 ianuarie 2012, Guvernul a adoptat normele metodologice de aplicare a Legii privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Legea privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule prevede reducerea cuantumului taxei de poluare cu până la 25% şi, totodată, obligă plata acesteia şi pentru maşinile înmatriculate înainte de 2007, taxă care va fi achitată la momentul primei transcrieri a dreptului de proprietate a autovehiculelor.

 
RIL admis. Stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului in cazul sarcinii multipleVineri, 13 ian 2012
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 20 din 10 ianuarie 2012, a fost publicata Decizia ICCJ nr. 26 din 14 noiembrie 2011 (Decizia 26/2011) privind examinarea recursurilor in interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Colegiul de conducere al Curtii de Apel Iasi cu privire la stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului in cazul sarcinii multiple, pentru intervalul anterior aparitiei Legii nr. 239/2009 pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului.

Inalta Curte a considerat ca se impune admiterea recursurilor, pronuntand urmatoarea solutie, redam dispozitivul deciziei:

“Admite recursurile in interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Iasi si, in consecinta:

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1 alin. (1) si art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste ca, pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 239/2009 pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, indemnizatia lunara pentru cresterea copilului prevazuta de art. 1 alin. (1) din ordonanta se acorda pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, in cuantum de: 800 lei pentru perioada 1 ianuarie 2006-31 decembrie 2006; 600 lei pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2008; 600 lei sau, optional, 85% din media veniturilor pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 de lei pentru perioada 1 ianuarie 2009-17 iunie 2009.”

 
Incepand cu 1 iulie 2012 Fiscul va administra si contributiile sociale datorate de persoanele fiziceJoi, 12 ian 2012
Potrivit art. V din OUG nr. 125/2011, incepand cu 1 iulie 2012, competenta de administrare a contributiilor sociale la pensii si sanatate datorate de persoanele fizice va reveni Fiscului.
 
Competenta de administrare a contributiilor sociale datorate persoanele fizice, pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012, precum si perioadei 1 ianuarie - 30 iunie 2012, cu titlu de contributii sociale aferente anului 2012, revine caselor de asigurari sociale, potrivit legislatiei specifice aplicabile fiecarei perioade, mai precizeaza actul normativ.

Incepand cu 1 iulie 2012, casele de asigurari sociale vor preda organelor fiscale din subordinea ANAF, in vederea colectarii, creantele reprezentand contributiile sociale datorate de persoanele fizice, stabilite si neachitate pana la 30 iunie 2012. Predarea-preluarea se va face pana la 30 septembrie 2012, pe titluri de creanta si pe scadente, pe baza protocolului de predare-primire.

Incepand cu 1 iulie 2012, contributiile sociale datorate de persoanele fizice se vor achita la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale in raza carora sunt luati in administrare contribuabilii.
 
 
O noua modificare a pragurilor din OUG nr. 34/2006Miercuri, 11 ian 2012

In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 319/43 din data de 2 decembrie 2011 a fost publicat Regulamentul (CE) nr. 1.251/2011 al Comisiei Europene din data de 30 noiembrie 2011 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE si 2009/81/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste pragurile de aplicare a acestora in cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice.

Regulamentul a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2012, este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.

Fiind direct aplicabil in Romania, Regulamentul modifica pragurile valorice stabilite prin O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu privire la:

 • transmiterea spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (denumit in continuare „J.O.U.E.”) a anunturilor de intentie, de participare si de atribuire;
 • aplicarea legislatiei achizitiilor publice contractelor finantate/subventionate cu peste 50% de catre o autoritate contractanta.

PRAGURILE PENTRU PUBLICAREA ANUNTURILOR IN J.O.U.E.

A. Anunturile de intentie

Pragul de 750.000 euro stabilit prin art. 51 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru publicarea anunturilor de intentie referitoare la contractele/acordurile-cadru de furnizare si de servicii nu se modifica. In schimb, pragul prevazut de acelasi articol pentru contractele/acordurile-cadru de lucrari creste de la 4.845.000 euro la 5.000.000 euro.

B. Anunturile de participare si de atribuire.

Pragurile referitoare la publicarea anunturilor de participare si de atribuire, reglementate prin art. 55 alin. (2) si art. 57 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, se modifica dupa cum urmeaza:

 • pragul de 125.000 euro prevazut pentru atribuirea contractelor nesectoriale de furnizare sau de servicii creste la 130.000 euro;
 • pragul de 387.000 euro prevazut pentru atribuirea contractelor sectoriale de furnizare sau servicii creste la 400.000 euro;
 • pragul de 4.845.000 euro prevazut pentru atribuirea contractelor de lucrari creste la 5.000.000 euro.

Prin urmare, publicarea in J.O.U.E. a anunturilor de participare si a anunturilor de atribuire este obligatorie pentru:

 • contractul/acordul-cadru nesectorial de furnizare sau de servicii cu o valoare estimata egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 130.000 euro;
 • contractul/acordul-cadru sectorial de furnizare sau de servicii cu o valoare estimata egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 400.000 euro;
 • contractul/acordul-cadru de lucrari cu o valoare estimata egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 5.000.000 euro.

Termenele de formulare a contestatiilor sau a actiunilor la instantele judecatoresti, de 10 zile, respectiv de 5 zile, se vor raporta la noile valori estimate ale contractelor/acordurilor-cadru.

C. Contractele de concesiune de lucrari.

Pragul de 4.845.000 euro, prevazut de art. 223 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru publicarea in J.O.U.E. a anuntului de participare referitor la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice, a crescut, de asemenea, la 5.000.000 euro.
In mod similar, pragul de 4.845.000  euro impus prin art. 227 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru publicarea anuntului de participare referitor la atribuirea contractelor de achizitie publica de lucrari de catre concesionarii de lucrari publice care nu au calitatea de autoritate contractanta, a crescut la 5.000.000  euro.

CONTRACTELE FINANTATE/SUBVENTIONATE CU PESTE 50% DE AUTORITATILE CONTRACTANTE

Prin noile reglementari s-au modificat si pragurile stabilite prin art. 9 lit. c) si c1) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru aplicarea legislatiei achizitiilor publice in cazul contractelor atribuite de catre entitatile juridice fara calitate de autoritate contractanta, dar care sunt finantate/subventionate in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta. Aceste praguri au crescut, dupa cum urmeaza:

 • pentru contractele de lucrari, de la 4.845.000 euro la 5.000.000 euro;
 • pentru contractele de servicii, de la 193.000 euro la 200.000 euro.

PRAGURILE EXPRIMATE IN MONEDA NATIONALA
Potrivit Comunicarii Comisiei din data de 3 decembrie 2011, valorile corespunzatoare pragurilor din Directivele 2004/17/CE, 2004/18/CE si 2009/81/CE sunt exprimate in moneda nationala, astfel:

Prag in EUR Prag in RON
130.000 EUR 548.002 RON
200.000 EUR 843.080 RON
400.000 EUR 1.686.160 RON
5.000.000 EUR 21.077.000 RON.
 
Modificari privind impozitul pe venit -2012Miercuri, 11 ian 2012

Principalele modificari privind impozitul pe venit reglementate prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal sunt prezentate in sinteza de mai jos, publicata de DGFP Valcea:

1. Sunt considerate venituri neimpozabile veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor prin centrele de colectare in vederea dezmembrarii, care fac obiectul Programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice.

2. Contribuabilii organizati ca Persoana Fizica Autorizata (PFA), Întreprindere Individuala (ÎI), Întreprindere Familiala (ÎF) beneficiaza la calculul impozitului pe venit de o cheltuiala deductibila in procent de 50% din combustibil pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului.

3. S-a introdus obligatia completarii Registrului Jurnal de incasari si plati pentru partea de incasari, de catre contribuabilii care desfasoara activitati independente pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit.

4. S-a introdus obligativitatea determinarii venitului net anual in sistem real de catre contribuabilii impusi la norma de venit pentru veniturile din activitati: independente, agricole si cei care realizeaza venituri banesti din agricultura din valorificarea produselor vandute catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati pentru utilizare ca atare carora li se retine la sursa 2%, care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro. Astfel, contribuabilii au obligatia sa completeze si sa depuna formularul 220 „Declaratie privind venitul estimat” pana la data de 31 ianuarie inclusiv. Atentie! Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei la sfarsitul anului fiscal.

5. Începand cu 1 ianuarie 2012, platitorii persoane juridice sau alte entitati care conduc evidenta contabila au obligatia sa calculeze, sa retina si sa vireze la bugetul statului, impozit prin retinere la sursa sub forma platilor anticipate pentru urmatoarele categorii de venituri obtinute din: drepturi de proprietate intelectuala; activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil precum si a contractelor de agent; activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; obtinute de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica platitoare de impozit pe venit microintreprindere. Calculul impozitului se face prin aplicarea cotei de 10% la venitul brut din care se deduc contributiile sociale obligatorii. Pentru veniturile obtinute de persoana fizica din asociere, calculul impozitului se face prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia.

6. În categoria veniturilor din inchirieri se incadreaza:

- veniturile obtinute din inchirierea camerelor situate in locuinte proprietate personala in scop turistic, cu capacitate de cazare intre 1si 5 camere inclusiv pentru care impozitul se determina la norma de venit. Contribuabilii au posibilitatea sa opteze pentru determinarea venitului net in sistem real prin depunerea formularului 220 pana la 31 ianuarie inclusiv sau in 15 zile pentru cei care se infiinteaza in cursul anului. Pentru formularele 220 depuse in lunile noiembrie si decembrie nu se stabilesc plati anticipate, contribuabilii urmand sa depuna formularul 200 „Declaratie privind veniturile realizate din Romania” pana la 25 mai a anului urmator de realizare a venitului, iar impozitul va fi platit conform Deciziei de impunere anuala.

- veniturile obtinute din inchirierea camerelor situate in locuinte proprietate personala in scop turistic, cu capacitate de cazare mai mare de 5 camere, pentru care determinarea venitului net se face in sistem real, de la data depasirii numarului de camere si pana la sfarsitul anului respectiv. În acest caz, contribuabilii instiinteaza unitatea fiscala in termen de 15 zile de la producerea evenimentului prin depunerea formularului 220 si optiunea pentru sistemul real.

De retinut! Impozitul anual datorat este in cota de 16% si se vireaza la bugetul de stat in doua transe egale: 50% pana la 25 iulie inclusiv si 50% pana la 25 noiembrie inclusiv indiferent daca contribuabilii determina venitul net la norma sau in sistem real.

Formularul 200 se depune pentru contribuabilii care au depus declaratii estimative in lunile noiembrie si decembrie.

7. Contribuabilii care desfasoara venituri din activitati agricole pentru care venitul net se determina la norma sau in sistem real vor efectua platile anticipate la urmatoarele termene: 50% pana la 25 septembrie inclusiv si 50% pana la 25 noiembrie inclusiv.

8. Se modifica termenul de plata de la 15 la 25 a ultimei luni din fiecare trimestru pentru contribuabilii care obtin venituri din activitati independente (comerciale, profesii libere, prestari de servicii), cedarea folosintei bunurilor.

9. Contribuabilii care realizeaza individual sau intr-o forma de asociere venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, care determina venitul net in sistem real si care obtin venituri din valorificarea prin centrele de colectare a deseurilor de metal, hartie, sticla si altele asemenea din patrimoniul afacerii datoreaza impozit in cota de 16% retinut si virat de platitorii de venituri, impozit care reprezinta plata anticipata in contul acestora.

10. S-a reglementat obligativitatea inregistrarii contractelor de arenda la organul fiscal in raza caruia sunt inregistrati contribuabilii in termen de 15 zile de la incheierea acestora, deoarece, pana la data de 30 decembrie 2011, contractele de arenda se inregistrau numai la consiliul local in raza caruia se afla bunul dat in arenda.

Venitul net din arenda se stabileste la fiecare plata prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. Impozitul se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venit la momentul platii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final. Impozitul se vireaza la bugetul statului pana la 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

În situatia in care contribuabilii care obtin astfel de venituri opteaza pentru determinarea venitului net in sistem real, sunt obligati sa mentioneze in scris in contractul/raportul juridic incheiat aceasta optiune.

Veniturile din arendare realizate in anul 2011 se declara in formularul 200 cu termen de depunere 25 mai 2012, plata impozitului efectuandu-se pe baza deciziei de impunere anuala. În contractele de arenda aflate in derulare la data de 1 ianuarie 2012, contribuabilii sunt obligati sa-si exercite in scris optiunea privind modalitatea de impunere aleasa, prin incheierea unui act aditional inainte de efectuarea primei plati, act aditional care sa fie inregistrat la organul fiscal in termen de 15 zile de la incheiere

 
Noile modificari ale Codului fiscalMiercuri, 4 ian 2012

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 938 din data de 30 decembrie 2011 a  fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Principalele modificari aduse Codului Fiscal se refera la urmatoarele aspecte:

- introducerea de reguli fiscale pentru contribuabilii din sistemul bancar care aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), dupa cum urmeaza:
>> neimpozitarea sumelor nete inregistrate la inceputul anului 2012 rezultate din constituirea si eliberarea provizioanelor ca urmare a aplicarii IFRS atat timp cat acestea sunt mentinute in contul de rezerve;
>> acordarea deducerii provizioanelor IFRS si a provizioanelor suplimentare datorate filtrelor prudentiale aplicate de BNR;
>> asigurarea neutralitatii fiscale pentru diferentele rezultate din aplicarea tratamentului contabil actual si tratamentul prevazut de IFRS pentru diferitele elemente de venituri si cheltuieli specifice domeniului bancar.

- acordarea la calculul impozitului pe profit si impozitului pe venit a unei deductibilitati in procent de 50% pentru cheltuielile privind combustibilul, in cazul vehiculelor rutiere destinate transportului rutier de persoane, care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii direct productive. De asemenea, se acorda deductibilitati in proportie de 50% a TVA-ului la achizitia acestor vehicule si a combustibilului necesar functionarii lor. Pana in prezent, aceste cheltuieli erau nedeductibile in totalitate;

- considerarea ca venituri din cedarea folosintei bunurilor a veniturilor obtinute de catre proprietar din inchirierea camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv. Veniturile obtinute din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de inchiriat, sunt calificate ca venituri din activitati independente pentru care venitul net anual se determina pe baza de norma de venit sau in sistem real;

- pentru persoanele care obtin venituri din arendarea bunurilor agricole, terenuri si utilaje agricole, se va aplica sistemul impozitarii stopajului la sursa;

- preluarea contributiilor sociale si a contributiilor sociale de sanatate la ANAF pentru persoanele fizice autorizate si cei care obtin venituri din activitati independente;

- persoanele juridice si persoanele fizice platitoare de TVA care in cursul anului calendaristic precedent nu au depasit plafonul de  scutire de 35.000 euro pot solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire pentru anul in curs, calculat proportional cu perioada scursa de la inceputul anului. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila. Anularea va fi valabila de la data comunicarii deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA;

- in scopul combaterii evaziunii fiscale,  a fost instituita procedura anularii de catre organele fiscale a  inregistrarii unei persoane ca platitoare de TVA, in urmatoarele situatii:
>> este declarata inactiva;
>> a intrat in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului;
>> asociatii si administratorii  socitatii sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni sau contraventii;
>> daca , in cazul persoanelor pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul, acestea nu au depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de TVA;
>> daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare;
>> daca persoana nu era obligata sa solicite inregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA;
>>  la solicitarea persoanei in cauza, daca nu a depasit plafonul de 35.000 euro.

 
Propunere de modificare a Codului Muncii: o noua zi nelucratoareMiercuri, 9 nov 2011
Propunere de modificare:

Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicata:

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din data de 18 mai 2011, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 139. - (1) Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt:

- 1 si 2 ianuarie;
- prima si a doua zi de Pasti;
- 1 mai;
- prima si a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- 30 noiembrie - Sfantul Apostol Andrei;
- 1 decembrie;
- prima si a doua zi de Craciun;
- doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora".

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76. alin (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
 
Schimbul transfrontalier de informatii privind incalcarile normelor de circulatie in UEMarţi, 8 nov 2011

In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria I 288 din data de 04.11.2011 a fost publicata Directiva 2011/82/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind incalcarile normelor de circulație care afecteaza siguranța rutiera.

Scopul directivei il reprezinta asigurarea un nivel ridicat de protecție pentru utilizatorii drumurilor din UE, facilitand schimbul transfrontalier de informații privind incalcarile normelor de circulație care afecteaza siguranța rutiera și, prin acesta, executarea sancțiunilor, atunci cand incalcarile respective sunt savarșite cu un vehicul inmatriculat in alt stat membru decat statul membru in care s-a savarșit incalcarea.

Directiva se aplica urmatoarelor incalcari ale normelor de circulație care afecteaza siguranța rutiera: excesul de viteza, nefolosirea centurii de siguranța, nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului, conducerea sub influența alcoolului sau a stupefiantelor, nefolosirea caștii de protecție, utilizarea unei benzi interzise, utilizarea ilegala a unui telefon mobil in timpul conducerii.

In vederea investigațiilor privind incalcarile normelor de circulație, statele membre permit accesul punctelor naționale de contact ale altor state membre, autorizandu-le sa efectueze cautari automatizate de date cu privire la vehicule si proprietarii sau detinatorii acestora.

Statele membre vor asigura transpunerea in legislatia proprie a prevederilor directivei pana la 7 noiembrie 2013.

 
Anulare penalitati de intarziere pentru plata benevola si la CNASMarţi, 8 nov 2011
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a publicat in Monitorul Oficial ordinul care stabileste cum vor fi anulate penalitatile de intarziere pentru persoanele fizice care isi achita pana la finalul anului contributiile restante la sanatate, datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Aceasta facilitate a fost introdusa prin art. IX din OG 30/2011, care stabileste ca pentru obligatiile fiscale restante la 31 august 2011, penalitatile de intarziere se anuleaza sau se reduc, astfel:
a) penalitatile de intarziere se anuleaza daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora se sting prin plata voluntara sau compensare pana la 31 decembrie 2011;
b) penalitatile de intarziere se reduc cu 50% daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora se sting prin plata voluntara sau compensare pana la 30 iunie 2012.

Ordinul CNAS nr. 894/2011, publicat in Monitorul Oficial nr. 787, stabileste cum va fi aplicata prevederea de mai sus pentru obligatiile de plata ale persoanelor fizice, reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate, datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS), altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de Fisc.

Practic, facilitatea se adreseaza persoanelor fizice care au un contract cu Casa de Asigurari de Sanate si isi platesc singure contributiile la FNUASS.

Astfel, conform actului normativ, aceste facilitati fiscale sunt acordate de catre organele competente, si anume, casele de asigurari sociale de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, de Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si de Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru obligatiile de plata administrate/stabilite de fiecare dintre acestea.

Care sunt exact facilitatile fiscale

Ordinul CNAS stabileste ca persoanele fizice vor beneficia de:
a) anularea penalitatilor de intarziere, precum si anularea unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente acestor obligatii fiscale principale, daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente (mentionate mai sus) sunt stinse prin plata sau compensare pana la data de 31 decembrie 2011, cu exceptia obligatiilor prevazute la alin. (2);
b) reducerea cu 50% a penalitatilor de intarziere, precum si reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente acestor obligatii fiscale principale, daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente, sunt stinse prin plata sau compensare pana la data de 30 iunie 2012, cu exceptia obligatiilor prevazute la alin. (2).

Alin. 2., mentionat anterior, stipuleaza ca pentru dobanzile datorate pana la data stingerii si stabilite prin decizii comunicate dupa aceasta data, conditia se considera indeplinita daca dobanzile se sting pana la termenul de plata prevazut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, si anume:
- daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1 - 15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare;
- daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16 - 31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare.

Totusi, actul normativ precizeaza ca reducerea sau anularea penalitatilor de intarziere nu se acorda pentru obligatiile fiscale stinse prin poprire sau prin sume incasate din valorificarea bunurilor sechestrate.

Ce inseamna obligatiile fiscale principale restante la 31 august 2011

Ordinul CNAS nr. 894/2011  arata ca prin obligatii fiscale principale restante la data de 31 august 2011 se inteleg obligatiile fiscale care sunt individualizate in declaratiile contribuabilului depuse pana la data de 31 august 2011 si/sau decizii de impunere emise si comunicate contribuabilului pana la aceasta data, de fiecare dintre organele competente.

In plus, se mai precizeaza ca prin obligatii fiscale principale se inteleg si sumele reprezentand amenzi exigibile, de orice fel, cu exceptia celor pentru care, potrivit legii, este suspendata executarea actului prin care s-a aplicat amenda. In acest caz, data exigibilitatii este data comunicarii actului de individualizare a amenzii.

De asemenea, ordinul CNAS arata ca prin dobanzi aferente obligatiilor principale se intelege si cota de 50% din majorarile de intarziere reprezentand componenta de dobanda a acestora.

Majorarile de intarziere pentru care se acorda facilitatile fiscale mentionate sunt cele datorate pentru perioada 1 ianuarie 2006—30 iunie 2010.

Cum se vor anula sau reduce penalitatile

Actul normativ stipuleaza ca, pentru acordarea facilitatilor fiscale stabilite de art. XI din OG 30/2011, contribuabilii pot depune o cerere prin care solicita o situatie a obligatiilor de plata exigibile, precum si a celor care intra sub incidenta facilitatilor. Organul competent trebuie ca, in termen de cinci zile de la depunerea cererii, sa comunice contribuabilului situatia solicitata si sa intocmeasca un borderou provizoriu de scadere din evidenta fiscala a obligatiilor fiscale pentru care se pot acorda reduceri sau anulari ale penalitatilor de intarziere.

In urmatoarele 10 zile de la data comunicarii situatiei obligatiilor fiscale, contribuabilul trebuie sa achite prin plata sau compensare obligatiile principale si dobanzile aferente acestora. Daca acest lucru se intampla, organul competent va valida borderoul provizoriu de scadere a penalitatilor si in termen de 3 zile de la data stingerii va emite decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, adica dobanzi de intarziere calculate si neinstituite datorita timpului trecut de la data depunerii cererii si pana la stingerea prin plata sau compensare. Asa cum precizam anterior, acestea trebuie achitate conform art. 111. alin. 2 din Codul de procedura fiscala.

Daca se sting si aceste obligatii fiscale accesorii in termenul prevazut, organul competent emite, in functie de caz, decizia de anulare a penalitatilor de intarziere sau de reducere a lor.

Acest document se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza la organul competent.

In situatia in care contribuabilul nu isi plateste datoriile in termenele stabilite de procedura (10 zile de la data comunicarii situatiei pentru obligatii principale sau termenul prevazut la art. 111 alin (2), in cazul accesoriilor) se opereaza in evidenta fiscala repunerea obligatiilor fiscale ce au facut obiectul borderoului provizoriu de scadere.

In acest caz, contribuabilul poate depune o noua cerere ori de cate ori apreciaza ca are posibilitatea de a indeplini conditiile necesare pentru a beneficia de reducerea sau anularea penalitatilor de intarziere.

De asemenea, contribuabilii care nu au depus cererea prin care solicita situatia obligatiilor de plata exigibile, dar si-au achitat toate datoriile (deci indeplinesc conditiile pentru a beneficia de facilitatile prevazute la art. XI din OG 30/2011), pot solicita, printr-o cerere, reducerea sau anularea penalitatilor de intarziere. Conform proiectului, contribuabilul poate cere restituirea sumelor care formeaza obiect al facilitatilor fiscale pe baza art. 117 din Codul de procedura fiscala ("restituiri de sume").
 
Noua ordine de distribuire si stingere a obligatiilor fiscale, incepand cu 1 octombrie 2011Miercuri, 26 oct 2011
Guvernul a instituit o noua ordine de distribuire si stingere a obligatiilor fiscale, incepand cu 1 octombrie 2011. Masura a fost luata prin OG nr. 29/2011 care a modificat Codul de procedura fiscala.

In cazul in care suma platita de contribuabili in contul unic nu acopera obligatiile fiscale datorate unui buget sau fond, distribuirea in cadrul fiecarui buget sau fond se face de organul fiscal in urmatoarea ordine:
a) pentru toate impozitele si contributiile cu retinere la sursa;
b) pentru toate celelalte obligatii fiscale principale;
c) pentru obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor prevazute la lit. a) si b).

Pana in momentul intrarii in vigoare a noilor prevederi (1 octombrie 2011) ordinea de distribuire era: pentru impozitele si contributiile cu retinere la sursa si apoi pentru celelalte obligatii fiscale, proportional cu obligatiile datorate.

In cazul in care un contribuabil datoreaza mai multe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume reprezentand creante fiscale, iar suma platita nu este suficienta pentru a stinge toate datoriile, ordinea de stingere a datoriilor este urmatoarea:
1. Se sting cu prioritate toate obligatiile fiscale principale in ordinea vechimii acestora;
2. Dupa stingerea tuturor obligatiilor fiscale principale, se sting obligatiile fiscale accesorii (dobanzi si penalitati) in ordinea vechimii acestora.
 
Potrivit ANAF, organul fiscal competent va comunica debitorului modul in care a fost efectuata stingerea datoriilor, cu cel putin 5 zile inainte de urmatorul termen de plata a obligatiilor fiscale.
 
 
Formulare pentru anularea penalitatilor de intarziereJoi, 13 oct 2011

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 713 din data de 10 octombrie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3253/2011 privind aprobarea modelelor unor formulare emise in aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.
Actul normativ stabileste modelul deciziei de anulare a penalitatilor de intarziere, precum si modelul deciziei de reducere a penalitatilor de intarziere, in aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Codului fiscal.

 
Normele de aplicare a legii privind reabilitarea fatadelor cladirilorJoi, 13 oct 2011

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 712 din data de 10 octombrie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor.

Actul normativ aproba normele metodologice  de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, potrivit careia fatadele degradate ale cladirilor pot fi reabilitate de catre proprietarii acestora accesand credite cu dobanzi subventionate si garantate 100% de catre stat, pe o durata de cinci ani.

Astfel, executarea lucrarilor de interventie la anvelopa cladirilor de locuit se finanteaza din surse proprii ale beneficiarilor de credit, reprezentand 10% din valoarea de executie a lucrarilor de interventie, si 90% se asigura din credite bancare, cu garantie guvernamentala si cu dobanda subventionata din bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

Normele detaliaza, in principal, aspecte cu privire la:
- criteriile de eligibilitate ale beneficiarului de credit, eligibilitatea finantatorului si a constructorului;
- finantarea lucrarilor de interventie;
- etapele reabilitarii structural-arhitecturale, incepand cu faza de prooect si terminand cu receptia lucrarilor;
- contractarea si garantarea creditului bancar;
- procedura prin care se realizeaza subventionarea dobanzii aferente;
- acordarea si monitorizarea garantiei;
- executarea garantiei si recuperarea sumelor platite.

 
Noua ordine de stingere a datoriilor fiscale incepand cu 1 octombrie 2011Joi, 6 oct 2011
Incepand cu 1 octombrie 2011, ordinea de stingere a datoriilor fiscale in cazul in care contribuabilul datoreaza mai multe tipuri de creante fiscale, iar suma platita nu este suficienta pentru a le plati in totalitate, este intai de stingere a obligatiilor principale in ordinea vechimii lor si apoi stingerea accesoriilor, tot in ordinea vechimii lor.

Aceasta modificare a aparut la inceputul lunii septembrie 2011, prin OG 29/2011, publicat in Monitorul Oficial nr. 626.
 
Un nou termen de depunere pentru declaratia 390 VIESJoi, 22 sep 2011
Potrivit OG 30/2011, declaratia recapitulativa 390 VIES trebuie depusa pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii calendaristice in care ia nastere exigibilitatea TVA . Pana acum, termenul era in data de 15 a lunii.

Prevederea se aplica incepand din 17 septembrie, ceea ce inseamna ca si pentru operatiunile desfasurate in luna august, declaratia va trebui depusa pana in 26 septembrie (25 septembrie fiind duminica).

Amenzi de pana la 5000 de lei pentru depasirea noului termen de depunere

Modificarile din Codul de procedura fiscala stabilesc amenzi fixe pentru nedepunerea declaratiei 390 VIES sau depunerea unei declaratii incomplete sau incorecte. Pana acum, amenzile erau stabilite procentual. Valoarea lor era de 2% din suma totala a achizitiilor/livrarilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, dupa caz, din diferentele nedeclarate rezultate ca urmare a declaratiilor incorecte ori incomplete.

De acum, insa, nedepunerea la termen a declaratiei 390 VIES va fi sanctionata cu o amenda fixa, cuprinsa intre 1.000 si 5.000 de lei.

De asemenea, depunerea unor declaratii recapitulative incomplete ori incorecte va fi sanctionata cu o suma cuprinsa intre 500 si 1.500 de lei.
 
Nu vor fi sanctionate contraventional:
 • persoanele care corecteaza declaratia recapitulativa pana la termenul legal de depunere a urmatoarei declaratii recapitulative, daca depunerea unor declaratiei incomplete sau incorecte nu a fost constatata de organul fiscal anterior corectarii;
 • persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corecteaza declaratiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.
Totusi, in cazul in care un contribuabil este amendat pentru oricare dintre contraventiile descrise, are posibilitatea de a achita, in termen de 48 de ore, jumatate din minimul amenzii, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare contraventionala.
 
 
Incepand din 1 ianuarie 2012, angajatorii nu vor mai avea obligatia de a depune fisele fiscale ale salariatilor Luni, 19 sep 2011
Incepand din 1 ianuarie 2012, angajatorii nu vor mai avea obligatia de a depune fisele fiscale ale salariatilor pentru drepturile salariale si asimilate salariilor realizate dupa aceasta data, potrivit recentelor modificari aduse Codului Fiscal.

Codul Fiscal a fost modificat prin OG nr. 30/2011, publicata in Monitorul Oficial, la inceputul lunii septembrie.

OG 30/2011 a reformulat, printre altele, art. 59 din Codul Fiscal referitor la fisele fiscale. In vechea forma, acest articol stabilea ca informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind in fisele fiscale, iar platitorul de venituri are obligatia sa completeze aceste formulare pe intreaga durata de efectuare a platii salariilor si sa le pastreze pe intreaga durata a angajarii. Copii dupa fisele fiscale trebuiau depuse la organul fiscal competent, pentru fiecare an, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat.

Insa, odata cu modificarea art. 59 prin OG 30/2011, angajatorii nu mai obligatia sa completeze si sa depuna fisele fiscale. Prevederea se va aplica incepand din 1 ianuarie 2012 pentru drepturile salariale si asimilate salariilor dupa aceasta data, dupa cum precizeaza Directia Generala a Finantelor Valcea intr-o informare data publicitatii.

Acest lucru inseamna ca, pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor aferente anului 2011, angajatorii trebuie sa completeze si sa depuna fise fiscale. Termenul este, la fel ca pana acum, ultima zi din luna februarie a anului 2012.

Conform modificarilor aduse art. 56 din Codul Fiscal, angajatorii vor avea obligatia de a completa si a depune doar declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit in termenul prevazut in Codul Fiscal la art. 93 alin. (2), adica pana la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat.

De asemenea, OG 30/2011 stabileste si o noua obligatie a platitorilor de venituri. Mai exact, potrivit modificarilor, acestia au obligatia de a elibera, la cererea contribuabilului, un document care sa cuprinda cel putin informatii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat in cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat si retinut. Acest document nu este un formular tipizat.
 
 
Propunere HG de modificare a cazierului fiscalLuni, 19 sep 2011
Ministerul Finantelor a publicat in dezbatere publica un proiect de HG prin care stabileste, printre altele, si noi fapte care pot fi inscrise in cazierul fiscal al unui contribuabil.

Astfel, potrivit proiectului de act normativ, vor fi inscrise in cazierul fiscal si faptele calificate ca fiind contraventii conform art. 219 alin. (1) lit. (n –(p din Codul de Procedura Fiscala. Este vorba despre:
 • refuzul de a prezenta organului financiar-fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contributiilor datorate bugetului general consolidat, în vederea stabilirii realitatii declaratiei fiscale;
 • neretinerea, potrivit legii, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa;
 • retinerea si nevarsarea în totalitate, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa, daca nu sunt savarsite în astfel de conditii încat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni.
De asemenea, proiectul mai stabileste ca in cazierul fiscal al unui contribuabil pot fi inscrise si detinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a 10.000 tigarete, 400 tigari de foi de 3 grame, 200 tigari de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, bauturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri.

 
Guvernul a aprobat ordonanta prin care se radiaza faptele din cazierul fiscal in functie de gravitatea faptei savarsiteMiercuri, 31 aug 2011
Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri un proiect de ordonanta prin care stabileste noi conditii in care se radiaza faptele inscrise in cazierul fiscal al unui contribuabil. Prin noul act normativ se propune diferentierea termenului in care se radiaza faptele si situatiile care atrag inscrierea in cazierul fiscal, in functie de gravitatea faptei savarsite de catre contribuabil.

Actul normativ prevede ca unele fapte care constituie contraventii, dar nu au o gravitate deosebita, sa fie radiate din cazierul fiscal in termen de 1 an, in timp ce pentru infractiunile cu gravitate deosebita, ramane termenul de 5 ani, dupa care se va radia respectiva fapta din cazierul fiscal.
 
Potrivit proiectului adoptat de Guvern, contraventiile – fapte cu un pericol social, riscuri si consecinte din punct de vedere al evaziunii fiscale, mai mici decat infractiunile, vor fi radiate din cazierul fiscal intr-un termen de 1 an de la data ramanerii definitive a actului prin care au fost sanctionate aceste fapte, dar nu mai tarziu de 5 ani de la data ramanerii definitive a actului prin care au fost sanctionate.

In mod similar, se va realiza radierea si in situatia in care contribuabilului i s-a atras raspunderea solidara cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent.

De asemenea, radierea faptelor contraventionale si a celor privind raspunderea solidara cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, care au atras raspunderea patrimoniala, va fi conditionata si de plata amenzilor stabilite, respectiv a stingerii sumelor datorate ca urmare a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent.

O alta modificare, o reprezinta si radierea din cazierul fiscal a contribuabililor declarati inactivi, la data reactivarii sau la data expirarii unui termen de 3 luni de la reactivare, in functie de gravitatea faptei care a atras declararea starii de inactivitate.
 
 
Proiect de modificare a Codului FiscalMarţi, 23 aug 2011
Codul Fiscal va suferi modificari importante, conform unui proiect de OG initiat de Ministerul Finantelor Publice. Astfel, se propun o serie de masuri fiscale, printre care amintim: revizuirea definitiei activitatii dependente, introducerea posibilitatii contribuabililor de a opta intre sistemul de plata trimestriala a impozitului pe profit si sistemul de plata anuala sau neimpozitarea sumelor reprezentand contravaloarea tichetelor de vacanta.

Cele mai importante modificari:

I. Dispozitii generale:

1. Extinderea obligatiei de a inregistra contractele de prestari servicii efectuate pe teritoriul Romaniei incheiate cu persoane juridice si fizice straine si pentru persoanele fizice rezidente si pentru sediile permanente din Romania apartinand persoanelor juridice straine.
2. Revizuirea definitie activitatii dependente la functia de baza ca fiind orice activitate dependenta desfasurata in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, declarata astfel de persoana fizica.
3. Revizuirea reglementarii privind reconsiderarea oricarei activitati ca activitate dependenta in sensul reconsiderarii numai a activitatii independente care nu indeplineste criterii pentru a fi considerata activitate independenta, aplicand principiul prevalentei economicului asupra juridicului. In cazul in care intre platitorul de venit si persoana fizica exista incheiat un contract individual de munca precum si un contract/raport juridic pe baza caruia se desfasoara o activitate independenta aceasta va fi reconsiderata de catre autoritatile fiscale ca activitate dependenta.
Reconsiderarea se efectueaza numai de catre autoritatea fiscala, venitul realizat din activitatea reconsiderata fiind supus regulilor de impunere proprii veniturilor din salarii ca venit asimilat salariului.
4. Transferul masei patrimoniale fiduciare in cadrul operatiunii de fiducie potrivit Codului Civil completeaza definitia transferului.

II. Impozitul pe profit

1. Eliminarea limitarii deductibilitatii fiscale a cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor la 2,5 fata de nivelul pentru institutii publice, in vederea sustinerii activitatii desfasurate de contribuabili, in corelare cu impozitarea
acestor drepturi de deplasare cu reglementarile privind impozitul pe venit, respectiv contributii sociale.
2. Introducerea posibilitatii contribuabililor de a opta intre sistemul de plata trimestriala a impozitului pe profit si sistemul de plata anuala a impozitului pe profit cu efectuarea de plati anticipate, in suma de o patrime din impozitul pe profit
datorat pentru anul precedent. in ceea ce priveste sistemul de plata trimestriala a impozitului pe profit, contribuabilii vor determina profitul impozabil si, implicit, impozitul pe profit datorat, luand in calcul veniturile si cheltuielile, precum si celelalte elemente de ajustare a bazei impozabile, inregistrate efectiv in fiecare trimestru (sistemul real).
Sistemul de calcul, declarare si plata a impozitului pe profit de catre organizatiile nonprofit si de contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura, nu se modifica, aceaste categorii de
contribuabili aplicand in continuare sistemul anual de plata a impozitului pe profit, fara efectuarea de plati anticipate.
De asemenea, au fost introduse reguli in vederea determinarii impozitului pe profit pentru anul precedent, in baza caruia se determina platile anticipate, pentru contribuabilii care sunt implicati in operatiuni de reorganizare (fuziuni, divizari,
etc.) in cazul in care acestia si-au exercitat optiunea pentru sistemul de plata anuala a impozitului pe profit cu efectuarea de plati anticipate.
3. Referitor la includerea in profitul impozabil a rezervelor din reevaluare aferente mijloacelor fixe (imobilizari corporale si terenuri), deduse total sau partial, se propune clarificarea unor situatii in care mijloacele fixe respective sunt transferate
altor contribuabili, ca urmare a efectuarii unor operatiuni de:
- contributii cu active la capitalul social al unei persoane juridice in schimbul unor titluri de participare la aceasta persoana juridica,
- fuziune sau divizare, efectuate potrivit legii.
Prevederile propuse clarifica faptul ca aceste rezerve urmeaza sa fie impozitate de contribuabilul care preia mijloacele fixe reevaluate, cu respectarea regulilor fiscale pe care le-ar fi aplicat contribuabilul cedent, daca transferul respectiv nu ar fi avut
loc. De asemenea, este reglementat momentul impunerii acestor rezerve in situatiile in care aceste mijloace fixe sunt schimbate, din ratiuni economice, in titluri de participare sau stocuri.
4. Pentru „schimbul de actiuni” se completeaza definitia existenta prin extinderea sferei de aplicare si asupra operatiunilor de achizitie de tiluri de participare, ulterioare dobandirii de catre societatea achizitoare a pozitiei majoritare in
societatea achizitionata.
5. Pentru asocieri cu personalitate juridica, infiintate potrivit legislatiei unui alt stat, se propune aplicarea prevederilor fiscale existente pentru asocierile fara personalitate juridica.
6. Mentinerea sistemului actual de plata a impozitului pe profit pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea in domeniul bancar.
7. Stabilirea regimului fiscal al contractelor de fiducie, incheiate de persoanele juridice romane potrivit Codului civil, cu referire la obligatiile fiscale ale fiduciarului. De asemenea se stabileste regimul fiscal al masei fiduciare transferate in situatia in care
beneficiarul este diferit de constituitor.

III. Impozitul pe venit


1. Eliminarea perioadei de 3 ani dupa care persoana fizica nerezidenta devenita rezidenta in Romania este supusa impozitarii pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania cat si din afara Romaniei. Aceste venituri urmeaza a fi supuse impunerii incepand cu anul calendaristic urmator celui in care persoana fizica a obtinut rezidenta in Romania, concomitent cu acordarea acelorasi drepturi de deducere de care beneficiaza o persoana fizica romana;
2. Mentinerea obligatiei de plata a impozitului pe veniturile obtinute din orice sursa de catre o persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, pentru inca 3 ani urmatori celui in care are loc schimbarea rezidentei acesteia intr-un stat cu care
Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri;
3. Clarificarea neimpozitarii sprijinului primit de persoana fizica din fonduri externe nerambursabile.
4. Precizari privind neimpozitarea veniturilor realizate din transferul bunurilor mobile din patrimoniul personal, valorificate prin centrele de colectare, in vederea dezmembrarii, care fac obiectul Programelor nationale finantate din bugetul de stat
sau din alte fonduri publice.
5. Stabilirea tratamentului fiscal aplicabil venitului realizat din operatiunea de fiducie in cazul in care partile implicate sunt persoane fizice, astfel:
- neimpozitarea venitului realizat la momentului transferului de drepturi patrimoniale de la constituitor la fiduciar;
- impozitarea veniturilor realizate din administrarea masei patrimoniale de catre fiduciar in functie de natura venitului si stabilirea veniturilor impozabile fara deducerea pierderilor fiscale ale constituitorului cu indeplinirea obligatiilor fiscale ale constituitorului de catre fiduciar;
- impozitarea veniturilor realizate de beneficiar ca venituri din alte surse cu exceptia situatiei in care beneficiarul este constituitorul, caz in care veniturile respective nu sunt impozabile;
- pierderile fiscale din administrarea masei patrimoniale de catre fiduciar reprezinta pierderi definitive si nu se deduc, ulterior transferului masei patrimoniale, la determinarea venitului impozabil pentru persoana fizica beneficiar.
6. Unificarea tratamentului fiscal aplicabil contribuabililor persoane fizice si juridice in ceea ce priveste deducerea cheltuielilor reprezentand investitii in mijloace fixe, in cazul cabinetelor medicale, prin amortizare sau deducere integrala a acestora.
7. Deducerea integrala a cheltuielilor cu indemnizatia platita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, la determinarea venitului net anual din activitati independente, concomitent cu
impozitarea acestor drepturi de deplasare cu impozit pe venit, pentru partea care depaseste nivelul legal stabilit pentru personalul din institutiile publice prin hotarare a Guvernului.
8. Extinderea bazei impozabile prin includerea in veniturile salariale si impozitare a indemnizatiei primite de catre angajati pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care
depaseste nivelul legal stabilit pentru personalul din institutiile publice prin hotarare a Guvernului, concomitent cu deducerea integrala a acesteia la nivelul angajatorului.
9. Neimpozitarea sumelor reprezentand contravaloarea tichetelor de vacanta acordate angajatilor, conform legii.
10. Pentru anumite categorii de platitori de venituri din salarii si asimilate salariilor, in conditiile prevazute de actul normativ, impozitul aferent veniturilor fiecarei luni, se calculeaza si se retine la data efectuarii platii acestor venituri, virarea impozitului efectuandu-se pana la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza.
11. Eliminarea obligatiilor de completare si de depunere a fiselor fiscale de catre platitorii de venituri din salarii si inscrierea informatiilor privind calculul si retinerea inpozitului in declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare
beneficiar de venit, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat.
Platitorul de venituri din salarii este obligat sa elibereze contribuabilului, la cererea acestuia, un document care sa cuprinda si informatii luate in calcul la stabilirea impozitului.
12. Stabilirea unui termen unitar de depunere a declaratiei privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit in cazul tuturor platitorilor de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat, inclusiv pentru platitorii care aveau obligatia depunerii declaratiei respective pana la data de 30 iunie a anului curent pentru anul expirat
13. Reglementarea posibilitatii impunerii pe baza de norma de venit a venitului realizat din activitatea de transport de persoane si bunuri in regim de taxi pentru contribuabilii care au fost obligati in anul 2011, prin efectul legii, sa determine venitul net in sistem real.
14. Eliminarea cererii de optiune pentru stabilirea venitului net anual in sistem real si exprimarea optiunii numai prin depunerea declaratiei de venit estimat.

IV. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

1. Stabilirea unui termen unitar de depunere a declaratiei privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit nerezident in cazul tuturor platitorilor de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului, pana in ultima zi a lunii
februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat.
2. Se introduc prevederi care vizeaza clarificarea acordarii scutirii veniturilor obtinute de persoanele fizice nerezidente ca urmare a participarii in alt stat la un joc de noroc ale carui fonduri de castiguri provin si din Romania, avand in vedere problemele de
ordin procedural si costurile legate de aplicarea unui impozit cu retinere la sursa asupra unor castiguri platite din fonduri constituite in comun (ex. Momentul perceperii impozitului cu retinere la sursa, platitorul castigului care ar trebui sa faca
retinerea, prezentarea certificatului de rezidenta fiscala de catre castigatorul jocului de noroc, prezentarea documentelor care atesta castigatorul jocului de noroc). Propunerea este bazata pe prevederile din domeniul organizarii si exploatarii jocurilor de noroc.
3. Stabilirea tratamentului fiscal aplicabil veniturilor realizate de nerezidenti din operatiunea de fiducie. Se are in vedere neimpozitarea transferului masei patrimoniale fiduciare de la constituitor la fiduciar la momentul transferului si impozitarea veniturilor, functie de natura acestora, realizate de un nerezident din administrarea masei patrimoniale de catre un fiduciar, precum si a veniturilor realizate din trasferul masei patrimoniale de la fiduciar la beneficiarul nerezident. in acest sens, a fost introdus la titlul V o noua categorie de venit impozabil obtinut din Romania de nerezidenti, si anume „venit realizat din trasferul masei patrimoniale de la fiduciar la beneficiarul nerezident”. Exista o singura exceptie cand acest venit nu
este impozabil, atunci cand constituitorul este beneficiarul contractului de fiducie.

V. Impozite si taxe locale

1. Se propune mentinerea si dupa data de 31 decembrie 2011 a cadrului legal actual de impozitare pentru persoanele
fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri si pentru mijloacele de transport.
2. A fost clarificat modul de acordare a scutirii pe timp de 7 ani pentru cresterea calitatii arhitectural ambientale
a cladirilor si cresterea performantei lor energetice, concomitent cu abrogarea scutirilor prevazute in Legea nr. 158/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de
locuinte, cat si prin Legea nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor.
3. Stabilirea tratamentului fiscal aplicabil in cazul persoanelor fizice si juridice care incheie contracte de fiducie conform Codului Civil. Se are in vedere ca impozitele si taxele locale aferente patrimoniului transferat in cadrul acestor contracte sa fie
platite de catre fiduciar la bugetele locale unde sunt inregistrate drepturile care fac obiectul fiduciei.
 
VI. Taxa pe valoarea adaugata

Eliminarea obligatiei de a colecta TVA la expirarea unei perioade de un an, in cazul serviciilor care determina decontari sau plati succesive, cum sunt, de exemplu, serviciile de constructii-montaj.

VII. Accize si alte taxe speciale

1. Publicarea pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a pretului mediu ponderat de vanzare cu amanuntul al tigaretelor, pentru asigurarea transparentei decizionale a MFP si a predictibilitatii pentru operatorii economici din domeniu;
2. Includerea in grupa tigaretelor si a produselor care contin in totalitate alte substante decat tutunul dar care indeplinesc criteriile de definire a tigaretelor care contin tutun, cu exceptia celor care sunt utilizate in scopuri medicale, pentru asigurarea
corelarii definitiilor din legislatia nationala cu prevederile Directivei 2011/64/UE privind structura si ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat;
3. Neconsiderarea ca fapt generator de accize a consumului de gaz natural utilizat pentru asigurarea capacitatii de a transporta si de a distribui gaz natural, pentru asigurarea stabilirii unei baze reale de impunere si pentru corelarea cu prevederile
aferente energiei electrice, avand in vedere specificul acestor produse;
4. Autorizarea antrepozitelor fiscale pentru productia exclusiva de vinuri realizata de catre contribuabili altii decat contribuabilii mari si mijlocii stabiliti conform reglementarilor in vigoare, precum si a micilor distilerii de catre Comisia teritoriala
constituita la nivelul structurilor teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Aceasta masura va conduce la optimizarea activitatii de autorizare.
5. Stabilirea unor conditii suplimentare care trebuie indeplinite cu ocazia autorizarii antrepozitarilor/antrepozitelor fiscale, in scopul unei selectii mai riguroase a acestora si prevenirii evaziunii fiscale, prin:
a. prezentarea autorizatiei de mediu/autorizatiei integrate de mediu;
b. constituirea unui capital social minim subscris si varsat;
c. nivelul accizelor pentru produsul finit sa nu fie mai mic decat media ponderata a nivelurilor accizelor materiilor prime;
d. persoana juridica sa nu se afle in procedura de insolventa.
6. Includerea in autorizatia de antrepozit fiscal a adresei locului autorizat si excluderea din aceasta autorizatie a capacitatii de depozitare a produselor accizabile in antrepozitul fiscal, in scopul eliminarii disfunctionalitatilor de ordin administrativ in
procesul de emitere si modificare a autorizatiilor de antrepozit fiscal;
7. Extinderea obligatiei de a anunta autoritatea competenta despre intentia de a cesiona sau instraina actiunile sau partile sociale cu cel putin 60 de zile inainte de realizarea acestei operatiuni si in situatia in care autorizatia a fost suspendata;
8. Nesuspendarea efectelor juridice ale deciziei de suspendare, revocare si anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal pe perioada solutionarii pe cale administrativa, in cazul contestarii acestei decizii. Aceasta masura asigura corelarea cu efectele
contestarii unei decizii de impunere, precum si combaterea evaziunii fiscale, asigurand producerea efectelor acestor decizii;
9. Completarea cerintelor care trebuie respectate de catre destinatarii produselor accizabile in regim suspensiv de accize, respectiv confirmarea ca produsele accizabile au ajuns la destinatie si pastrarea produselor primite in vederea verificarii
si certificarii datelor din documentul administrativ electronic de catre autoritatea competenta. Aceasta masura va diminua riscurile de frauda fiscala in cazul produselor accizabile deplasate in regim suspensiv de accize;
10.Completarea situatiilor in care accizele sunt restituite, si anume:
- situatia in care bauturile alcoolice si produsele din tutun sunt retrase de pe piata ca urmare a unor modificari legislative privind conditiile de comercializare a acestor produse;
- situatia in care produsele accizabile sunt eliberate pentru consum in Romania si ulterior sunt exportate, in vederea asigurarii unui tratament nediscriminatoriu pentru operatorii economici care efectueaza astfel de operatiuni in raport cu producatorii interni;
11. Introducerea unui nivel minim al garantiei pentru antrepozitele fiscale de productie, in scopul asigurarii unui minim necesar pentru incasarea eventualelor obligatii de plata la bugetul general consolidat;
12. Modificarea prevederii privind scutirea de la plata accizelor pentru alcoolul si produsele alcoolice utilizate in procedee de fabricatie, cu conditia ca produsul finit sa nu contina alcool, in sensul inlocuirii notiunii de „procedee” cu notiunea de
„procese”. Prin aceasta modificare, se are in vedere corelarea legislatiei nationale cu prevederile Directivei 92/83/CEE privind armonizarea structurilor accizelor la alcool si bauturi alcoolice, precum si aplicarea corecta si unitara a acestei scutiri;
13. Abrogarea temeiului legal din Codul fiscal in baza caruia se putea aplica un nivel redus de accize pentru amestecurile intre carburantii traditionali si biocarburanti, respectiv combustibilii traditionali si biocombustibili, avand in vedere faptul ca, de
la 1 martie 2011, nu se mai practica un astfel de nivel redus;
14. Marcarea bauturilor fermentate, altele decat bere si vinuri, in vederea diminuarii riscului de evaziune fiscala, tinand cont de nivelul mare al accizelor pentru aceste produse;
15. Interzicerea comercializarii in vrac si utilizarea ca materie prima a alcoolului etilic cu o concentratie alcoolica sub 96,00% in volum, la fabricarea bauturilor alcoolice, pentru eliminarea riscului fabricarii de astfel de produse din materii prime neconforme din punct de vedere calitativ. De asemenea, va fi interzisa practicarea, cu exceptia situatiilor prevazute de lege, de catre producatori, importatori, operatori economici care realizeaza achizitii intracomunitare sau de catre persoane care
comercializeaza, sub orice forma, de preturi de vanzare mai mici decat costurile ocazionate de producerea, importul sau desfacerea produselor vandute, la care se adauga acciza si taxa pe valoarea adaugata. Aceste masuri vor asigura posibilitatea
stabilirii contraventiilor si aplicarii sanctiunilor existente;
16. Excluderea de la conditiile privind circulatia in regim suspensiv de accize pentru circulatia produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita, in vederea fluidizarii
procesului de valorificare a acestor produse;
17. Introducerea scutirii de la plata accizelor a tutunului prelucrat destinat in exclusivitate testelor stiintifice si celor privind calitatea produselor. Astfel se va asigura un climat concurential echitabil pentru operatorii din domeniul tutunului
prelucrat.
18. Preluarea, din Codul de procedura fiscala, a contraventiilor de la regimul produselor accizabile si corelarea acestora cu reglementarile actuale din Codul fiscal, in scopul inlaturarii disfunctionalitatilor de aplicare cauzate de modificarile
nesincronizate in timp a celor doua acte normative;

IX. Contributii sociale obligatorii

1. Exceptarea de la plata contributiilor sociale a sumelor primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, precum si indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul
serviciului, la nivelul stabilit prin hotarare a Guvernului, pentru personalul din institutiile publice.
2. Aplicarea unitara a contributiilor sociale pentru indemnizatia primita de angajati pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste nivelul legal stabilit prin hotarare a
Guvernului, pentru personalul din institutiile publice.
3. Crearea posibilitatii depunerii trimestriale a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, precum si a virarii trimestriale a acestor obligatii, pentru anumite
categorii de angajatori, respectiv, persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care au un numar mic de salariati si realizeaza venituri totale anuale mai mici de 100.000 euro (in cazul celor platitoare de impozit pe profit).
 
 
Modificari IMPORTANTE ale Codului de procedura fiscala. ProiectLuni, 22 aug 2011

Ministerul Finantelor Publice a lansat in dezbatere publica joi, 18 august 2011, proiectul de Ordonanta pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Proiectul prevede modificari importante si de substanta precum:
- eliminarea din sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală a creanţelor rezultate din raporturi juridice contractuale, cu excepţia procedurii de executare silită, în vederea armonizării acestor prevederi cu practica instanţelor judecătoreşti;
- reglementarea expresă a dreptul organului fiscal de a transmite informaţiile care intră sub incidenţa secretului fiscal către contribuabilul însuşi sau succesorii acestuia;
- reglementarea expresă a principiului prevalenţei economicului asupra juridicului, acest principiu fiind foarte important în aplicarea legislaţiei fiscale;
- prelungirea termenului de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate de la 45 de zile la 3 luni, termenul de 45 de zile fiind nerealist (comparativ şi cu practica din alte state UE);
- reglementarea expresă a posibilităţii comunicării actului administrativ fiscal prin publicitate numai în cazul în care comunicarea acestuia nu s-a realizat prin poştă (comunicarea prin publicitate reprezintă “ultima ratio” şi o excepţie de la comunicarea directă a actului administrativ fiscal);
- reglementarea consecinţelor nerespectării dispoziţiilor referitoare la comunicarea actului administrativ fiscal (principiul inopozabilităţii);
- eliminarea obligaţiei contribuabilului de a depune declaraţie fiscală în cazul în care organul fiscal a stabilit din oficiu obligaţia fiscală;
- reglementarea dreptului organelor de executare silită de a executa sumele datorate bugetului acestora, rezultate din raporturi juridice contractuale şi care au la bază o hotărâre judecătorească sau un alt înscris care constituie titlu executoriu.

 
Precizari ITM privind registrul de evidenta a zilierilorMarţi, 9 aug 2011
Persoanele care lucreaza cu zilieri sunt obligate la plata unui impozit de 16%, calculat la remuneratia bruta acordata persoanelor care presteaza activitati cu caracter ocazional in folosul lor, in caz contrar riscand amenzi de pana la 20.000 lei. De asemenea, exista obligatia intocmirii unui registru de evidenta a zilierilor pentru toate persoanele care desfasoara activitati cu caracter ocazional.

Potrivit ITM Bihor, agentii economici care au achizitionat/achizitioneaza registre de evidenta a zilierilor, conform Legii 52/2011, au obligatia sa le completeze cu toti zilierii cu care au avut/au raporturi de munca, in ordine cronologica.

Registrul de evidenta a zilierilor este un registru cu regim special, care se tipareste si se inseriaza de Imprimeria Nationala, iar distribuirea se face la cerere si contra cost de Inspectia Muncii prin Inspectoratele teritoriale de munca.
 
Atentie!
- la completarea datelor de identificare ale partilor
- in registrele de evidenta a zilierilor se vor inscrie inclusiv zilierii cu care beneficiarii de lucrari au avut raporturi de munca anterior intrarii in posesie de la I.T.M. a Registrului de Evidenta a Zilierilor.(la coloana 6 respectiv 10 din registru se va mentiona numarul si data registrului de evidenta a zilierilor depus la I.T.M. Bihor, in copie, pentru perioade anterioare datei de 01.07.2011)
- inscrierile se vor efectua numai cu cerneala sau pasta albastra, fara a lasa pagini si pozitii libere.
- orice modificare a datelor inscrise eronat se face prin taierea cu o linie orizontala cu cerneala sau pasta rosie si prin inscrierea datelor corecte de asemenea cu cerneala sau pasta rosie, lasându-se  lizibila inscrierea anterioara si prin aplicarea stampilei si semnaturii beneficiarului de lucrari.
- beneficiarul de lucrari va transmite catre, I.T.M. Bihor o copie a registrului, pâna in data de 5 a lunii urmatoare pentru luna anterioara, certificata „ conform cu originalul”.


Legea 52/2011
privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 276 din 20.04.2011, iar Normele metodologice de aplicare au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 300 din 02.05.2011

Actul normativ reglementeaza modul in care zilierii pot executa activitati cu caracter ocazional, prin derogare de le Legea 53/2003 – Codul Muncii

In ce domenii se poate lucra cu zilieri?

Domeniile in care se pot presta activitati care au caracter ocazional sunt: agricultura, vanatoare si pescuit, silvicultura, exploatari forestiere, piscicultura si acvacultura, pomicultura si viticultura, apicultura, zootehnie, spectacole, productii cinematografice si audiovizuale, publicitate, activitati care au caracter cultural, manipulari de marfuri, activitati de intretinere si curatenie.
 
 
Noua clasificare a ocupatiilor din RomaniaMarţi, 9 aug 2011
Noua clasificare a ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), potrivit ISCO 08, a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Astfel, ocupatiile sunt incadrate in noua grupe majore.

Noua Clasificare a ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere) a fost aprobata prin Ordinul comun al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Institutului National de Statistica nr. 1.832//856/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 561, din 8 august 2011.

Clasificarea ocupatiilor din Romania se aplica in toate domeniile de activitate economica si sociala si este obligatorie pentru toate organele administratiei publice central si locale, unitati bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizatii patronale, sindicale, profesionale si politice, fundatii, asociatii si alte persoane fizice si juridice care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, la completarea documentelor oficiale ori de cate ori se cere precizarea ocupatiei.

Conform actului normativ, pana la 31 decembrie 2011, noua clasificare va functiona in paralel cu Clasificarea ocupatiilor din Romania, aprobata prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistica nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995.

Organizatia Internationala a Muncii (OIM) a efectuat o revizuire a Clasificarii Internationale Standard a Ocupatiilor (ISCO-88) cu scopul de a pune la dispozitie o clasificare mai eficienta care sa poata fi folosita de toate tarile la urmatoarea runda de recensaminte ale populatiei, precum si in cadrul serviciilor nationale de ocupare a fortei de munca si al altor aplicatii orientate catre clienti.

OIM a definitivat structura Clasificarii Internationale Standard a Ocupatiilor - ISCO 08 si prin Rezolutia din 6 decembrie 2007 a aprobat ISCO 08 potrivit propunerii formulate la Intalnirea de lucru a Expertilor in Statistica Muncii.

In vederea asigurarii relevantei, coerentei si comparabilitatii datelor statistice structurate la nivel de ocupatie, EUROSTAT a propus reglementarea de catre Comisia Europeana a utilizarii ISCO 08, concretizata prin Regulamentul nr.1022/29.10.2009 care impune atat implementarea ISCO 08 in clasificarile nationale pentru ocupatii, cat si adaptarea anchetelor statistice conform structurii ISCO 08.

Conform noii clasificari, ocupatiile vor fi grupate astfel:
- Grupa Majora 1 - Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori
- Grupa Majora 2 - Specialisti in diverse domenii de activitate
- Grupa Majora 3 - Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic
- Grupa Majora 4 - Functionari administrativi
- Grupa Majora 5 - Lucratori in domeniul serviciilor
- Grupa Majora 6 - Lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit
- Grupa Majora 7 - Muncitori calificati si asimilati
- Grupa Majora 8 - Operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente
- Grupa Majora 9 - Muncitori necalificati
 
 
Noua procedura de transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor catre inspectoratele teritoriale de muncaMarţi, 9 aug 2011
Ministerul Muncii a aprobat, printr-un ordin emis recent, procedura de transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor catre inspectoratele teritoriale de munca. Noua varianta a REVISAL a fost publicata la sfarsitul lunii mai in Monitorul Oficial, urmand sa intre in vigoare incepand cu august 2011.

Registrul de transmite catre ITM cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat.

3 variante de transmitere a REVISAL

1. Transmiterea online a REVISAL, prin intermediul portalului Inspectiei Muncii

Transmiterea on-line se face dupa solicitarea si obtinerea de catre angajator a numelui de utilizator si a parolei, indiferent daca angajatorul presteaza serviciul de completare si transmitere sau are incheiat un contract de prestari servicii, si activarea accesului la portalul Inspectiei Muncii.

2. Transmiterea prin email, pe baza de semnatura electronica

Angajatorii care detin semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, obtinut de la un furnizor de servicii de certificare in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pot depune la REVISAL-ul la adresa de e-mail pusa la dispozitie de Inspectia Muncii.

3. Depunerea la sediul ITM

Transmiterea registrului prin depunerea la sediul ITM se face pe suport CD, discheta 3,5 inch/1,44 MB sau medii de stocare USB cu sisteme de fisiere FAT/FAT32.

Registrul, insotit de o adresa de inaintare semnata si stampilata de catre reprezentantul legal, se depune astfel:
a) La sediul ITM in a carui raza teritoriala persoanele fizice sau juridice isi au domiciliul, respectiv sediul
b) La sediul ITM in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea unitatile fara personalitate juridica.

Pentru prima depunere la sediul ITM a registrului, adresa de inaintare este insotita de o copie a certificatului de inmatriculare la Registrul Comertului, a certificatului de inregistrare fiscala, respectiv o copie a actului de identitate – in cazul angajatorului persoana fizica.

In cazul unitatilor fara personalitate juridica, adresa de inaintare este insotita de urmatoarele documente:
a) Delegarea de competenta pentru incadrarea personalului prin incheierea de CIM
b) Delegarea de competenta pentru infiintarea si completarea REVISAL in format electronic
c) Certificatul de inmatriculare al angajatorului
d) Certificatul fiscal al unitatii fara personalitate juridica
 
 
Stabilirea unor masuri in domeniul sanatatiiLuni, 4 iul 2011

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 457 din data de 30 iunie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii.

Actul normativ stabileste noi obligatii pentru detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor.

Astfel, se stabileste ca, pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate, detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor sau reprezentantii legali ai acestora au obligatia unei contributii trimestriale pentru medicamentele incluse in programele nationale de sanatate, precum si pentru medicamentele folosite in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala prin farmaciile cu circuit deschis, in tratamentul spitalicesc si in tratamentul din alte unitati sanitare care acorda servicii medicale in cadrul carora sunt utilizate medicamente, suportate din Fondul national unic de asigurari de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii.

Nivelul contributiei, metodologia de calcul, procedura de raportare, cea de control si cea de sanctionare, precum si destinatia contributiei se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a noii ordonante de urgenta.

La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului care va stabili noua metodologie de calcul, se abroga dispozitiile referitoare la contributiile trimestriale ale detinatorilor autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor prevazute de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

 
Masuri de revizuire a unor categorii de pensiiLuni, 4 iul 2011

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 457 din data de 30 iunie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor.

Actul normativ stabileste revizuirea urmatoarelor categorii pensii recalculate in temeiul Legii 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor:
- pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea;
- pensiile de serviciu ale personalului diplomatic si consular;
- pensiile de serviciu ale functionarilor publici parlamentari;
- pensiile de serviciu ale deputatilor si senatorilor;
- pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila;
- pensiile de serviciu ale personalului Curtii de Conturi.

Pensiile prevazute mai sus, ce au facut obiectul recalcularii conform prevederilor Legii nr. 119/2010, se revizuiesc, din oficiu, de catre casele teritoriale de pensii in evidenta carora se afla dosarele de pensie, prin emiterea unor decizii de revizuire, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta.

Drepturile de pensie revizuite potrivit noii ordonante de urgenta se platesc de la data de intai a lunii urmatoare expirarii termenului de revizuire.

Pensiile prevazute anterior  pot fi revizuite si la cererea beneficiarului, daca acesta depune la casa teritoriala de pensii, in termen de 20 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, noi acte doveditoare, intocmite conform prevederilor legale, din care rezulta alte date si elemente decat cele existente la dosarul de pensie, care se au in vedere la stabilirea stagiului de cotizare si a punctajului mediu anual.

Drepturile de pensie revizuite la cererea beneficiarului se platesc de la data prevazuta  pentru revizuirea din oficiu, daca cererea de revizuire, impreuna cu toate actele doveditoare, a fost depusa la casa teritoriala de pensii in termen de 20 zile de la data intrarii in vigoare a noului act normativ.

Metodologia de calcul pentru revizuirea pensiilor este prevazuta in anexa la actul normativ.

Plata drepturilor restante, constand in diferenta dintre cuantumul cuvenit al pensiei rezultat in urma recalcularii si cel obtinut in urma revizuirii, pentru perioada de la data de 1 septembrie 2010 si pana la data revizuirii, se va realiza in termenele prevazute in noul act normativ pentru plata drepturilor de pensii revizuite.

 
Firmele cu cifra de afaceri sub 35.000 de euro in 2010 pot iesi din evidenta platitorilor de TVA pana pe 20 ianuarie Luni, 10 ian 2011
La 1 ianuarie 2011 a intrat in vigoare o masura legislativa in domeniul TVA potrivit careia persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire pentru intreprinderi mici stabilit la 35.000 euro, pot solicita pana la data de 20 ianuarie a anului urmator scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului special de scutire.

"Persoana impozabila stabilita in Romania a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 35.000 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, poate aplica scutirea de taxa, numita regim special de scutire, pentru operatiunile prevazute la art. 126 alin. (1), cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul Fiscal”, se arata in OUG nr. 117/2010.
 
 
Legislatia romaneasca va permite jocurile de noroc onlineVineri, 19 nov 2010
Camera Deputatilor a adoptat saptamana aceasta un proiect de lege prin care se modifica organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, fiind inclusa totodata si reglementarea jocurilor de noroc desfasurate on-line.

Printre amendamentele aduse de Comisia de buget, finante si banci Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, intr-un raport suplimentar, se prevede solutionarea in termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete a cererilor privind acordarea licentelor de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc.

Proiectul a fost adoptat cu 171 de voturi pentru si unul impotriva.

Proiectul prevede ca exploatarea jocurilor de noroc sa se poata realiza, in comun, de catre doi sau mai multi organizatori de jocuri de noroc, daca intre acestia exista un contract de asociere in participatiune. In acest caz, raspunderea administrativa va reveni tuturor partenerilor.

Atat in OUG 77/2009, cat si in legea adoptata de Senat in 19 octombrie 2010, se prevede ca Ministerul Finantelor Publice (MFP) sa monitorizeze activitatile din domeniul jocurilor de noroc, insa Comisia de buget a Camerei Deputatilor propune ca pentru anumite tipuri de jocuri de noroc, MFP sa incredinteze responsabilitatea monitorizarii atat altor institutii si autoritati de stat abilitate, car si unor operatori economici autorizati in acest sens.

De asemenea, aceasta comisie de supraveghere va avea posibilitatea de a solicita date si informatii referitoare la activitatea de organizare, exploatare si monitorizare a jocurilor de noroc oricarei autoritati de stat, autoritati de supraveghere sau operatori economici, care detin competente directe sau indirecte referitoare la aceasta activitate, indiferent de nivelul si forma de implicare.

Un alt amendament adus legii se refera la instrumente de plata care concura la exploatarea jocurilor de noroc. Astfel, nu vor fi permise instrumentele de plata utilizate in sistemul financiar-bancar (ordine de plata, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de varsamant, etc.) sau alte hartii de valoare/cu valoare declarata, cu exceptia mijloacelor de joc prevazute, a mijoacelor banesti, inclusiv a cardurilor bancare de credit si/sau debit.

Totodata, pe langa cele sase jocuri de noroc clasificate de OUG 77/2009, mai sunt introduse alte doua, autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc fiind valabila un an de la data acordarii:
- jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila;
- pariurile on - line reprezentand activitatea de pariuri in cota fixa organizata prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila;
- jocurile de noroc on-line reprezentand totalitatea jocurilor de noroc care sunt desfasurate altfel decat in prezenta fizica a jucatorilor, organizate si transmise prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila si pentru care un organizator de jocuri de noroc a obtinute autorizatie sau licenta.

Potrivit unui alt amendament adus legii, pentru jocurile organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocuri de noroc on-line, taxa anuala se datoreaza si se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare.

Conditiile de autorizare a acestora urmeaza a fi stabilite, insa, prin normele metodologice de aplicare. Totusi, se prevede ca pentru acoperirea riscului de neplata a obligatiilor fata de bugetul general consolidat, organizatorii de jocuri de noroc sau operatorii economici autorizati sa exercite controlul tehnic, monitorizarea si supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila sunt obligati sa constituie un fond de garantie, pentru fiecare masina electronica cu castiguri, masa de joc din cazinou sau pentru fiecare locatie, dupa caz, pana la data depunerii documentatiei in vederea acordarii licentei de organizare a jocurilor de noroc, in favoarea organului fiscal teritorial la care sunt inregistrati

In acelasi timp, proiectul prevede ca, taxele percepute din astfel de activitati sa constituie venit la bugetul de stat. Insa, un procent de 5% din aceste taxe se va aloca anual in urmatorul mod:
- 1,5% Fondului cinematografic;
- 3,5% Programului national de restaurare a monumentelor istorice.

Pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc trebuie ca mijloacele de joc utilizate la jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, indiferent de modul constructiv sau operational al acestora, sa fie vizate de Biroul Roman de Metrologie Legala.

In acelasi timp, se prevede ca totalul taxelor de participare colectate si totalul premiilor acordate sa fie centralizate intr-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul Romaniei. Acesta, prin grija si pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Ministerul Finantelor Publice, pus la dispozitie gratuit de organizatori, si va contine sau va permite accesul la informatii privind totalul taxelor de participare colectate in orice zi si totalul premiilor acordate.

Proiectul modificat de Comisia de buget a Camerei Deputatilor prevede, totodata, ca pentru obtinerea licentei, trebuie detinute toate echipamentele tehnice care asigura suportul pentru organizarea si transmiterea acestor tipuri de jocuri de noroc in mod obligatoriu pe teritoriul Romaniei pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocurile de noroc on-line, exceptie de la aceasta prevedere facand operatorii economici autorizati in acest domeniu intr-un stat membru al Uniunii Europene si care detin echipamentele tehnice necesare functionarii intr-un stat membru al UE.

Potrivit legii adoptate, pentru jocurile tip slot-machine este modificat numarul de mijloace de joc pentru spatiile in care, pe langa celelalte activitati care se desfasoara in cadrul incintei respective, altele decat exploatarea de jocuri de noroc, se exploateaza numai aceasta categorie de mijloace de joc, de la 20 la 15. De asemenea, se impun cel mult de 5 mijloace de joc, pentru locatiile autorizate pentru activitatea de pariu sau loto. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, numarul minim de agentii prin care se realizeaza distributia biletelor de catre acelasi operator se modifica de la 150 la 48, cate o agentie urmand a fi amplasata in fiecare resedinta de judet, respectiv in fiecare sector din Bucuresti.

Un alt amendament se refera la organizarea turneelor de poker. Astfel, operatorii economici care detin licenta de organizare a jocurilor de noroc si exploateaza, pe baza de autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor pot organiza turnee de poker in baza unui regulament aprobat de comisie si cu conditia platii taxei de organizare.

Licenta de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc ca putea fi anulata si daca:
- se constata nereguli in ceea ce priveste evidentierea castigurilor acordate, retinerea la sursa a sumelor aferente si neplata acestora sau plata cu o intarziere mai mare de 30 de zile, precum si in ceea ce priveste nerespectarea oricaror conditii de licentiere;
- se constata in activitatea de jocuri de noroc a nerespectarii prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare.

In acelasi timp, va constitui infractiune, urmand a se pedepsi cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda, fapta oricarei persoane care:
- comunica autoritatilor competente informatii false cu privire la activitatea de jocuri de noroc pe care o desfasoara, organizeaza sau o exploateaza, refuza sa furnizeze informatiile solicitate sau obstructioneaza controlul efectuat de organele cu atributii de supraveghere si control in acest domeniu;
- comunica autoritatilor competente informatii incomplete, in scopul de a disimula anumite situatii reale referitoare la activitatea de jocuri de noroc;
- participa, in calitate de participant la un joc de noroc on-line prin intermediul unor echipamente si mijloace tehnice sau a oricaror mijloace asimilate, in scopul de a-si disimula identitatea sau identitatea beneficiarului real al operatiunilor financiare aferente;
- participa, in calitate de participant la un joc de noroc on-line desi face parte din personalul sau conducerea persoanei juridice care este parte contractuala privind orice activitate conexa sau legata de jocul de noroc, in relatie cu organizatorul;
- influenteaza sau altereaza rezultatele unui joc de noroc on-line, indiferent daca are calitatea de organizator, participant sau daca detine controlul direct sau indirect asupra activitatii de jocuri de noroc in cauza;
- participa pe teritoriul Romaniei, la activitati de joc de noroc care nu sunt autorizate pe teritoriul Romaniei, organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila sau a oricaror mijloace asimilate.

De asemenea, se va pedepsi cu amenda de la 50 de mii la 100 de mii de lei desfasurarea activitatilor de marketing, reclama, publicitate sau orice alte activitati cu caracter promotional privind jocurile de noroc on-line sau activitatile si serviciile conexe acestora, care nu sunt autorizate pe teritoriul Romaniei.

Nivelul garantiilor pentru acoperirea riscului de neplata va fi, conform amendamentelor propuse:
- 400.000 lei pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila;
- 600.000 lei pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila
- 1.000.000 lei pentru jocurile de noroc on-line altele decat cele definiteon-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila;
- 10.000.000 lei pentru operatorii economici autorizati sa exercite controlul tehnic, monitorizarea si supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila.

Totodata, in proiect sunt prevazute si noi nivele ale taxelor anuale percepute pentru activitatile din domeniul jocurilor de noroc:
- 100.000 lei pentru jocurile de noroc de tip pariuri on- line;
- 100.000 lei pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila;
- 200.000 lei pentru pariurile mutuale on-line;
- 400.000 lei pentru jocurile de noroc on-line;
- 500.000 lei pentru jocurile loto on-line.

Camera Deputatilor este for decizional, legea urmand a fi trimisa la promulgare.
 
Propunere legislativa pentru modificarea deducerii personale acordate celor care au persoane in intretinere Miercuri, 15 sep 2010
Senatul a adoptat miercuri o propunere legislativa pentru modificarea Codului Fiscal, in sensul stabilirii a noi cuantumuri pentru deducerea personala acordata persoanelor fizice care au una sau mai multe persoane in intretinere.

Propunerea legislativa pentru modificarea alineatului (2) al art.56 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal reglementeaza modificarea nivelului deducerii personale pentru persoanele fizice care au una sau mai multe persoane in intretinere, asigurand astfel o corelare intre nivelul deducerii de baza si cel al deducerii pentru persoanele aflate in intretinere.

Astfel, potrivit proiectului de lege adoptat, deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut pana la 1000 lei inclusiv, astfel:

-pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere – 250 de lei
-pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere – 375 lei
-pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere – 500 lei
-pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere – 625 lei
-pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere 750 de lei

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1001 lei si 3000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al MFP.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute din salarii de peste 3000 lei, nu se acorda deducerea personala.
 
Ministerul Justitiei infiinteaza Biroul pentru recuperarea activelorMarţi, 31 aug 2010
Ministerul Justitiei va infiinta un Birou pentru recuperarea activelor, care va identifica bunurile ce trebuie confiscate sau indisponibilizate, fiind obtinute in urma unor infractiuni, conform unui proiect de HG, aflat in dezbatere pe site-ul institutiei.

Potrivit notei de fundamentare, Biroul pentru recuperarea activelor va fi un punct de contact si de cooperare cu autoritati similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, prin schimbul de informatii si de bune practici, in scopul de a facilita urmarirea si identificarea produselor rezultate din infractiuni, care ar putea face obiectul unei dispozitii de confiscare sau de indisponibilizare.

Biroul va avea o structura de 5 posturi, inclusiv seful Biroului, care vor proveni din reorganizarea Ministerului Justitiei, si nu va presupune angajarea unor noi functionari.

In indeplinirea atributiilor, Biroul pentru recuperarea activelor va coopera cu institutiile nationale implicate in procedura de confiscare sau indisponibilizare a bunurilor: Oficiul National al Registrului Comertului, parchetele si instantele, Ministerul Administratiei si Internelor si organele de politie, Ministerul Finantelor Publice si institutiile publice deconcentrate, Garda Financiara, Autoritatea Nationala a Vamilor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor.
 
Modificarile Codului Fiscal incepand cu 1 iulie 2010Marţi, 29 iun 2010
Pe 28 iunie 2010 s-a publicat in Monitorul Oficial Ordonanta de urgenta prin care s-a modificat sistemul de impozitare.

Munca dependenta vs activitati independente

Odata cu noua ordonanta, Fiscul va putea recalifica orice activitate care indeplineste conditiile pentru a fi considerata activitate dependenta.

Astfel, orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii:
a) beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit, si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;
b) in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca si altele asemenea;
c) beneficiarul de venit contribuie numai cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu;
d) platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;
e) platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit;
f) orice alte elemente care reflecta natura dependenta a activitatii.

In cazul reconsiderarii unei activitati ca activitate dependenta, impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate si virate, fiind datorate solidar de catre platitorul si beneficiarul de venit. În acest caz se aplica regulile de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate in afara functiei de baza.

Astfel, potrivit noilor reglementari, persoanele care au venituri din activitati independente vor plati contributii de asigurari sociale individuale, similare celor achitate de orice angajat, dar numai pentru sumele care echivaleaza cu cinci salarii medii pe an.

Masura vizeaza angajatori din toate industriile care utilizeaza, de exemplu, contracte cu persoane fizice autorizate. In aceasta situatie, persoanele care obtin venituri din activitati independente vor achita contributii sociale similare celor platite pentru salarii, daca activitatea pe care o desfasoara poate fi considerata drept "activitate dependenta".

Venitul net anual dintr-o activitate independenta stabilit pe baza normei de venit nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii normei de venit, inmultit cu 12.
De asemenea, prin aceasta noua ordonanta se modifica cotele de cheltuiala forfetara acordata la calculul venitului net anual din drepturi de proprietate intelectuala in sensul diminuarii acesteia de la 40% la 20% iar in cazul veniturilor de aceasta natura provenind din crearea unor lucrari de arta monumentala de la 50% la 25%.

Se impoziteaza tichetele de masa/cadou/cresa , dobanzile la depozitele bancare si platile compensatorii

Potrivit noilor prevederi, in veniturile salariale vor fi incluse urmatoarele sume acordate angajatilor:
- contravaloarea tichetelor cadou acordate potrivit legii;
- contravaloarea tichetelor de cresa acordate conform legii;
- contravaloarea tichetelor de vacanta acordate conform legii;
- contravaloarea tichetelor de masa acordate potrivit legii.

Mai mult, vor fi incluse in veniturile salariale si impozitate platile compensatorii, acordate potrivit legii.

Vor fi impozitate si veniturile obtinute de catre persoanele fizice rezidente sub forma dobanzilor la depozitele la vedere/conturile curente si la depozitele clientilor constituite in baza legislatiei privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu cota de 16%, indiferent de data constituirii raportului juridic.

Si veniturilor obtinute de catre persoanele fizice rezidente sub forma dobanzilor pentru depozite la termen, si/sau instrumente de economisire vor fi impozitate cu cota de 16%, indiferent de data constituirii raportului juridic.

Totodata, se va unifica cota de impunere a veniturilor obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise la 16%, indiferent de perioada de detinere a titlurilor si reportarea pierderii nete anuale in urmatorii 7 ani fiscali consecutivi.

OUG nr. 58/2010 prevede, de asemenea, stabilirea si efectuarea de catre contribuabili, in cursul anului fiscal, a platilor anticipate la sfarsitul fiecarui trimestru, in contul impozitului anual datorat.

La calculul castigului net si a impozitului aferent in cazul transferului titlurilorvde valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, pentru anul 2010, se aplica urmatoarele reguli:
- pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 30 iunie 2010 se determina castigul net/pierderea neta aferent/aferenta acestei perioade in functie de perioada de detinere si se asimileaza castigului net anual /pierderii nete anuale. Impozitul se determina prin aplicarea cotelor de impunere de 1% si respectiv 16% la castigul net aferent perioadei, asimilat castigului net anual.

Pierderea neta aferenta perioadei 1 ianuarie 2010 – 30 iunie 2010 asimilata pierderii nete anuale se compenseaza cu castigul net asimilat castigului net anual aferent perioadei 1 iulie 2010 – 31 decembrie 2010. Daca in urma compensarii rezulta pierdere, aceasta se reporteaza numai asupra castigului net anual impozabil aferent anului 2011.

-pentru perioada 1 iulie 2010 – 31 decembrie 2010 regulile privind impunerea castigului din transferului titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise se aplica
prin asimilare perioadei respective cu anul fiscal.

OUG prevede si modificarea cotei de impunere anticipata a castigurilor din operatiuni de vanzare cumparare valuta la termen pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen de la 1% la 16% pentru persoane fizice rezidente.

De asemenea, este prevazuta si unificarea cotei de impunere pentru castigurile din jocuri de noroc la 25%.

La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta:
a) se abroga prevederile privind scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii stabilite potrivit art. 3 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009. Prevederile privind scutirea de la plata contributiilor sociale obligatorii stabilite potrivit art. 3 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 raman in vigoare;

b) se abroga prevederile privind scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii stabilite potrivit art. 8 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederile privind scutirea de la plata contributiilor sociale obligatorii stabilite potrivit art. 8 din Legea nr. 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, raman in vigoare.

De asemenea, in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta se vor elabora de catre Ministerul Finantelor Publice normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
 
Noile prevederi privind contractele de creditLuni, 14 iun 2010
Ordonanta de Urgenta privind contractele de credit pentru consumatori, care prevede, printre altele, limitarea comisionului de rambursare anticipata la maximum 1% si posibilitatea ca beneficiarul sa renunte la contract in termen de 14 zile calendaristice, fara a invoca motive a fost publicata in Monitorul Oficial, urmand sa intre in vigoare la 10 de la publicare, adica pe 21 iunie.

OUG nr. 50/2010 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 389 din 11 iunie 2010.

Va fi limitat comisionul de rambursare anticipata la 1% din valoarea creditului rambursat anticipat, daca perioada de timp dintre rambursarea anticipata si data convenita pentru incetarea contractului de credit este mai mare de un an si la 0,5% daca aceasta perioada este mai mica de un an.

Un alt beneficiu al noilor reglementari consta in faptul ca modalitatea de comunicare catre consumatori a informatiilor pre-contractuale se face prin intermediul unui formular standardizat, astfel incat persoanele care doresc sa obtina un credit sa poata compara mult mai usor ofertele diferitelor banci.

De asemenea, o alta reglementare a actului normativ adoptat de Guvern permite consumatorului de credite sa se retraga dintr-un contract, fara a invoca vreun motiv, in termen de 14 zile calendaristice de la semnarea acestuia.
De asemenea, potrivit noilor reglementari, comisionul de rambursare anticipata va fi eliminat si pentru situatiile in care:
1. rambursarea a fost realizata ca urmare a executarii unui contract de asigurare care are drept scop asigurarea riscului de neplata,
2. in cazul in care contractul de credit este acordat sub forma unei facilitati „descoperire de cont”.

Ordonanta de Urgenta adoptata de Guvern va intra in vigoare in 10 zile de la publicarea in Monitorul Oficial, insa bancile vor avea la dispozitie 90 de zile de la data la care va intra in vigoare acest act normativ sa modifice, prin acte aditionale, contractele aflate in curs de derulare, a mai precizat Constantin Cerbulescu.

O alta reglementare inclusa in actul normativ vizeaza eliminarea comisionului de analiza a dosarului de credit, in situatiile in care nu se incheie contractul cu banca.

Numarul comisioanelor aferente contractului de credit a fost limitat la patru: comision de administrare credit, comision de rambursare anticipata dupa caz, comision de penalizare pentru intarzierea la plata si comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor.

Actul normativ se aplica contractelor de credit, inclusiv contractelor de credit garantate cu ipoteca sau cu o alta garantie pentru proprietatea imobiliara sau garantate printr-un drept privind proprietatea imobiliara, precum si contractelor de credit al caror scop il constituie dobandirea sau pastrarea drepturilor de proprietate asupra unui teren sau asupra unei cladiri existente sau proiectate, indiferent de valoarea totala a creditului, precum si contractelor de leasing.

Prevederile noului act normativ se aplica atat contractelor noi cat si celor aflate in derulare, indiferent de valoarea acestora.
 
Modificarea procedurii de acordare a concediilor medicaleJoi, 3 iun 2010
În Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 312 din 12 mai 201a fost publicat Ordinul nr. 470 / 2010 („Ordinul”) pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 158 / 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006.

Principalele modificări aduse de Ordin sunt:

Asiguraţii au obligaţia de a înştiinţa plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate privind apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi privind datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta, în termen de 24 ore de la data acordării concediului medical. În situaţia în care apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zilele declarate nelucrătoare, asiguraţii au obligaţia de a înştiinţa plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în prima zi lucrătoare.

- Asiguraţii au obligaţia să completeze şi să depună la medicul prescriptor o declaraţie pe propria răspundere, al cărei model este prezentat în anexele la Ordin. Medicii prescriptori au obligaţia ca la solicitarea plătitorilor de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate să pună la dispoziţia acestora o copie a declaraţiei.

Angajatorii au obligaţia să transmită casei de asigurări sociale de sănătate, în termen de maximum 6 zile de la data la care au fost înştiinţaţi cu privire la apariţia stării de incapacitate temporară de muncă, lista persoanelor angajate aflate în incapacitate temporară de muncă, precum şi datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta şi declaraţia pe propria răspundere a asiguratului, dacă au solicitat-o.

- Verificarea prezenţei asiguraţilor aflaţi în incapacitate temporară de muncă la adresa de domiciliu sau la reşedinţa indicată se poate efectua numai în intervalul orar 08.00-11.00, 12:00-17:00, 18:00-20:00, prilej cu care se va încheia un proces-verbal semnat de membrii comisiei şi de asigurat, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 5.

- Procesul-verbal poate fi contestat în termen de 30 de zile de la data comunicării, la sediul plătitorului de indemnizaţii, acesta având obligaţia de a răspunde în maximum 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei.

- Refuzul persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă de a se pune la dispoziţia persoanelor abilitate, pentru efectuarea verificării la adresa de reşedinţă, constituie motiv de refuz justificat la plata indemnizaţiilor.

 
Comisia de munca a Camerei Deputatilor: Femeile se pensioneaza la 63 de ani, barbatii la 65 de ani Joi, 3 iun 2010
Comisia de munca din Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un amendament care propune ca varsta standard de pensionare pentru femei sa fie redusa la 63 de ani, fiind mentinuta, din proiectul de lege, varsta de pensionare pentru barbati la 65 de ani, informeaza agentia Mediafax.

Deputatii au modificat prevederile legii initiate de Guvern care stipulau, la articolul 53, ca varsta standard de pensionare este de 65 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati , adoptand un amendament prin care se propune micsorarea cu doi ani a varstei de pensionare a femeilor.

Potrivit amendamentului mentionat, "varsta standard de pensionare este 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei", atingerea acestei varste realizandu-se prin cresterea varstelor standard de pensionare conform esalonarii prezentate in anexe.

In plus, deputatii au mentinut prevederea din textul Guvernului potrivit careia varsta de pensionare pentru cei din sistemul de aparare ramane 60 de ani pentru femei si barbati.
 
Legea nr. 89/2010 pentru aprobarea OUG nr. 93/2009 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri Marţi, 1 iun 2010
Legea nr. 89/2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/2009 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 351, din 27 mai 2010.

Modificarea prevede pentru transporturile in scop comercial al cerealelor sau al produselor de panificatie, neinsotite de documentele prevazute de lege care sa justifice provenienta licita a acestora, amenzi de la 3.000 lei la 5.000 lei, confiscarea marfii si a mijlocului de transport marfa utilizat in acest scop, daca acesta apartine contravenientului sau daca nu exista contract legal de carausie.
 
Noile reguli privind TVA-ul: Taxare inversa la alimente si inscriere obligatorie in Registrul operatorilor intracomunitari Luni, 31 mai 2010
Pentru achizitiile intracomunitare de produse precum fructe, cereale, legume, carne sau materiale de constructii nu se va mai aplica mecanismul taxarii inverse, persoanele impozabile fiind obligate sa plateasca TVA-ul la fel ca pentru un import, urmand sa isi exercite dreptul de deducere ulterior, pe baza documentelor justificative, conform ordonantei de urgenta adoptate de Guvern.

Actul normativ prevede faptul ca persoanele impozabile care vor achizitiona din Uniunea Europeana cereale, plante tehnice, legume, fructe, flori, carne, preparate din carne, peste, preparate din peste, fructe de mare, zahar sau materiale de constructii vor fi obligate la plata efectiva a TVA-ului pentru aceste produse la momentul intrarii acestora pe teritoriul Romaniei.

Plata taxei se va face la punctele de control fiscal ce urmeaza a fi infiintate, agentii economici fiind obligati sa depuna in acest sens o declaratie speciala de TVA pentru achizitii intracomunitare de bunuri. In cazul in care agentii economici nu sunt in posesia facturii de achizitie la data la care sunt obligati sa faca plata taxei, acestia vor fi obligati sa emita o autofactura pentru achizitia respectiva.

Atentie, termenul de plata a TVA-ului pentru bunurile mentionate va fi cel tarziu data intrarii pe teritoriul Romaniei a bunurilor respective iar baza de impozitare pentru TVA a acestor bunuri nu poate fi mai mica decat valoarea minima stabilita prin ordin al ministrului finantelor publice; in caz contrar persoanele impozabile vor fi obligate la plata TVA la valoarea cea mai mare.

Agentii economici care efectueaza achizitii intracomunitare de astfel de bunuri vor putea deduce in continuare taxa pe valoarea adaugata, in limitele mentionate in Codul fiscal, insa cu conditia prezentarii documentelor justificative: factura sau autofactura pentru achizitia respectiva, declaratia speciala de TVA si documentul care atesta plata taxei.

In plus, potrivit proiectului de act normativ, livrarea pe teritoriul tarii a bunurilor mentionate anterior va fi spusa taxarii inverse in cazul in care livrarea se va face catre persoane impozabile, inregistrate in scopuri de TVA.

Taxarea inversa reprezinta o masura de simplificare a platii taxei, aplicabila numai intre persoane inregistrate in scopuri de TVA, prin care persoana obligata la plata taxei este beneficiarul in locul furnizorului, implementarea acestui mecanism avand ca scop colectarea optima a creantelor si un control mai riguros din partea autoritatilor fiscale. In cazurile specifice vizate de proiectul de act normativ, avand in vedere caracterul perisabil al multora dintre categoriile de produse pentru care se implementeaza acest sistem, taxarea inversa nu va conduce la amanarea semnificativa a momentului colectarii TVA la bugetul de stat, incasarea TVA de la consumatorul final realizandu-se intr-un termen relativ scurt.

Intrucat aceste prevederi contravin legislatiei Uniunii Europene, ordonanta va avea o perioada limitata de aplicabilitate. Mai exact, aceste masuri vor fi aplicabile in perioada 1 iulie 2010 – 31 decembrie 2011.

O alta masura propusa prin actul normativ consta in infiintarea Registrului operatorilor intracomunitari, in scopul diminuarii evaziunii fiscale in domeniul operatiunilor intracomunitare.

Acest registru va cuprinde toate persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania care efectueaza operatiuni intracomunitare, prin operatiuni intelegandu-se atat livrari/achizitii de bunuri cat si servicii intracomunitare primite sau prestate.

Astfel, inainte de efectuarea unei operatiuni intracomunitare, orice persoana impozabila va fi obligata sa solicite inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari. Aceste prevederi vor fi obligatorii incepand cu 1 iulie 2010, cererile privind inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari puand fi depuse incepand cu 1 iunie 2010. In vederea inscrierii in registru, persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile vor depune la organul fiscal competent pe langa cererea de inregistrare, si cazierul judiciar al asociatilor si administratorilor, precum si de alte documente doveditoare care vor fi stabilite prin Ordin al presedintelui ANAF.

Diferenta majora fata de situatia actuala va fi ca, in Registrul operatorilor intracomunitari vor figura numai persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care realizeaza sau intentioneaza sa realizeze operatiuni intracomunitare, autoritatea fiscala avand astfel o evidenta calara a operatorilor economici asupra carora se va putea concentra in vederea monitorizarii operatiunilor intracomunitare.

Atentie, efectuarea de operatiuni intracomunitare de catre persoanele care nu sunt inscrise in Registrul operatorilor intracomunitari va fi considerate contraventie si va fi sanctionata cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei, confiscarea marfii si/sau a veniturilor obtinute din vanzare precum si a mijloacelor de transport a bunurilor chiar daca acestea nu sunt proprietatea contravenientului. In plus, agentii economici care au fost sanctionati pentru aceasta contraventie nu vor avea dreptul sa solicite inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari timp de un an de la data savarsirii faptei.

Aceleasi sanctiuni le sunt aplicabile si agentilor economici care au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri pentru care erau obligati la plata taxei conform prezentelor modificari si care nu depun declaratia speciala de TVA sau nu efectueaza plata taxei pentru bunurile respective.
 
Parlamentul European a atras atentia asupra persoanelor cu handicap.Joi, 27 mai 2010

Potrivit unui comunicat al PE, ”50 de milioane de europeni au un handicap. Chiar daca drepturile lor vor fi garantate de propunerea de directiva UE pentru combaterea discriminarii, o parte dintre acestia considera ca ar fi necesara o lege specifica pentru persoanele cu handicap. Parlamentul European a dezbatut la sfarsitul lunii trecute cateva petitii in acest sens, deschizand posibilitatea unei legi dedicate acestora – un bun exemplu privind modul in care cetatenii europeni isi pot face auzita vocea in UE.

O companie de asigurari ce refuza sa plateasca alocatia de somaj unei persoane cu handicap, un baiat autist exmatriculat si un autobuz ne-echipat pentru accesul scaunelor cu rotile au fost discutate pe 26 aprilie in cadrul comisiei pentru petitii de la Parlamentul European.

O posibila solutie a fost propusa intr-o alta petitie, trimisa la Parlament de catre Forumul european al persoanelor cu handicap cu sprijinul a 1,3 milioane de cetateni din diferite state membre UE. Petitia arata faptul ca directiva UE pentru combaterea discriminarii – propusa de Comisie dar blocata in momentul de fata in Consiliu – nu abordeaza adecvat nevoile specifice ale persoanelor cu handicap si cere o lege specifica in acest domeniu.

Vocea cetatenilor europeni este auzita in UE

Comisia pentru petitii de la Parlamentul European a hotarat sa adreseze o intrebare orala Consiliului, cerand deblocarea directivei pentru combaterea discriminarii cat de curand posibil, si sa ceara comisiei pentru libertati civile (responsabila cu directiva) sa redacteze o opinie in acest sens.

In acest fel, cetatenii europeni au reusit sa alerteze Uniunea Europeana in legatura cu lipsa legislatiei intr-un anumit domeniu. Acum, Comisia va trebui sa examineze situatia si sa hotarasca daca dezvoltarea unei legi specifice pentru persoanele cu handicap este necesara.

 
Ordonanta de Urgenta privind modificarea Codului de procedura fiscala a fost publicataJoi, 29 apr 2010
Ordonanta de Urgenta nr. 39/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 278, din 28 aprilie 2010.

Aplicarea de metode indirecte pentru a determina obligatiile fiscale ale unui contribuabil

Actul normativ da posibilitatea inspectorilor fiscali sa stabileasca obligatia fiscala prin utilizarea metodelor indirecte de reconstituire a veniturilor sau cheltuielilor, atunci cand constata ca evidentele contabile si fiscale sau declaratiile contribuabilului nu reflecta situatia de fapt fiscala sau acestea nu le sunt puse la dispozitie.

Majorarile de intarziere se inlocuiesc cu dobanzi si penalitati

MFP a inlocuit sistemul majorarilor de intarziere cu unul mai flexibil, bazat pe dobanzi si penalitati de intarziere, astfel:

- renuntarea la componenta sanctionatorie din cuprinsul majorarilor de intarziere si stabilirea unui nivel al dobanzilor care sa nu constituie o cauza de impovarare fiscala a contribuabililor, prin raportare la nivelul dobanzii medii bancare Dobanda instituita va avea ca scop repararea prejudiciului adus statului prin intarzierea executarii obligatiei de plata;
- instituirea obligatiei de plata a penalitatilor de intarziere in situatiile in care plata obligatiilor fiscale datorate nu se efectueaza la termenul prevazut de lege, ca sanctiune pentru incalcarea dispozitiilor legale cu privire la plata la scadenta a obligatiilor fiscale;
- reglementarea, in cazul creantelor administrate de organele fiscale ale autoritatilor administratiei locale, a sistemului de percepere a accesoriilor pentru plata cu intarziere sub forma majorarilor de intarziere in cuantum de 2% pe luna sau fractiune de luna de intarziere.

ANAF nu va mai putea cesiona creante

Plafonul pentru care se contesta creantele fiscale se majoreaza la 5 milioane


 
Modificari in domeniul impozitelorMiercuri, 21 apr 2010
Camera Deputatilor a aprobat cu modificari actul normativ emis de Guvern, in calitate de for decizional. OUG nr. 109/2009 a avut ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, in sensul introducerii unor modificari in domeniul impozitelor, continuandu-se astfel transpunerea Directivelor comunitare.

Impozitul minim

Conform amendamentelor aduse de catre deputati, nu sunt obligati la plata impozitului minim contribuabilii care se afla in urmatoarele situatii:
a) se afla in procedura insolventei, de la data deschiderii acestei proceduri, potrivit legii;
b) se afla in dizolvare, de la data inregistrarii acestei mentiuni in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.

Pentru contribuabilii care se dizolva de plin drept ca urmare a expirarii duratei de existenta prevazuta in actul constitutiv, sau, dupa caz, in actul modificator, scutirea de la plata impozitului minim opereaza de la data dizolvarii prevazute in aceste acte.

Nu intra sub incidenta acestor prevederi contribuabilii care se afla in dizolvare fara lichidare.

Neimpozitarea veniturilor din salarii si pensii, pentru persoanele cu handicap

Potrivit legii adoptate de Parlament, nu sunt venituri impozabile veniturile din pensii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat. Totodata, sunt scutite de impozit si veniturile din salarii realizate de catre aceste persoane.
 
Contribuabilii vor depune o singura declaratie pentru toate obligatiile fiscale, cu exceptia TVA-uluiMiercuri, 14 apr 2010
ANAF a renuntat, in cazul impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, la gruparea obligatiilor de plata in declaratii distincte, in functie de destinatia platii, astfel incat toate acestea vor fi declarate prin intermediul formularului 100. Singura exceptie o reprezinta taxa pe valoare adaugata, pentru care se va pastra in continuare un formular distinct.

Masura a fost luata prin Ordinul nr. 1709/2010, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 231 din 13 aprilie 2010.

Potrivit ordinului prin formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, se vor declara toate impozitele si taxele datorate la bugetul de stat, pentru care exista obligatie declarativa, potrivit legii, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata.

Noile reglementari stabilite de ANAF

1. Actul normativ modifica Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, prin:
a) renuntarea la formularul 103 „Declaratie privind accizele”;
b) modificarea si completarea formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, dupa cum urmeaza:
- crearea unui tabel distinct, care sa cuprinda indicatorii necesari administrarii accizelor si taxei de autorizare a jocurilor de noroc, regularizata periodic, in functie de realizari, avand in vedere reglementarile specifice din domeniu, impuse, fie de
armonizarea legislatiei nationale cu legislatia comunitara, fie datorita unui mecanism de plata specific prevazut pentru aceste obligatii care nu se platesc in contul unic;
- reintroducerea indicatorului „Impozit minim” in continutul formularului, ca urmare a amanarii sistemului de plata anticipata a impozitului pe profit pentru contribuabilii prevazuti la art.34 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal si mentinerea sistemului de declarare
trimestriala a impozitului pe profit;
c) modificarea si completarea instructiunilor de completare a formularului 100;
d) modificarea si completarea Nomenclatorului obligatiilor de plata la bugetul de stat, prin introducerea obligatiilor reprezentand accize, preluarea taxelor de jocuri de noroc pentru care, potrivit legii, exista obligatie declarativa si eliminarea obligatiilor pentru
care nu exista obligatii declarative, in conformitate cu prevederile art.81 alin.(1) din Codul de procedura fiscala.

2. Totodata se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.1451/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 105 "Declaratie privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc".

Instructiuni de completare a formularului 100

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat se completeaza si se depune decatre contribuabilii carora le revin, potrivit legislatiei in vigoare, obligatiile declarative si de plata pentru impozitele si taxele cuprinse in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat.

1. Termenul de depunere a declaratiei:
- pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei de raportare
- la alte termene

Lunar, pentru obligatiile de plata reprezentand:
a) impozit retinut la sursa, conform legislatiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din salarii , impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, impozit pe veniturile din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, impozit pe veniturile din vanzarea bunurilor in regim de consignatie, impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobanzi, impozit pe castigul din transferul dreptului de proprietate asupra
titlurilor de valoare, impozit pe castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din activitati agricole, impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice;
b) accize;
c) impozit la titeiul din productia interna;
d) impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;
e) impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr.571/2003 privin Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conform conventiilor de evitare a dublei impuneri, incheiate de Romania cu alte state;
f) taxa anuala de autorizare a jocurilor de noroc, regularizata periodic, in functie de realizari.

Trimestrial, pentru obligatiile de plata reprezentand:
a) plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, datorate de societati comerciale bancare, persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine;
b) impozit pe profit, datorat de persoane juridice romane, altele decat cele prevazute la lit.a);
c) impozit pe profit din asociere, datorat de persoane fizice;
d) impozit pe profit datorat de persoane juridice straine, altele decat cele prevazute la lit.a): impozit pe profit datorat de persoane juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, impozit pe profit din asociere fara personalitate juridica, impozit pe profit datorat de persoane juridice straine care vand/cesioneaza proprietati imobiliare situate in Romania sau titluri de participare detinute la o persoana juridica romana, conform art.13 lit.b), c) si d) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) impozit pe veniturile din salarii, precum si impozit retinut la sursa potrivit art.52 alin.(1) lit.d) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul asocierilor fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice si persoanelor fizice care au calitatea de angajator;
f) facilitatile fiscale prevazute la art.38 alin.(1) si (8) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Semestrial, pentru obligatiile de plata reprezentand impozit pe veniturile din salarii si impozit retinut la sursa, potrivit art.52 alin.(1) lit.d) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, datorate de catre asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial,cu exceptia institutiilor publice.

Alte termene:
Pana la termenul de plata prevazut de lege, pentru urmatoarele obligatii de plata: impozitul pe veniturile din dobanzi, in cazul imprumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozitul pe castigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, in cazul societatilor inchise, si din transferul partilor sociale; impozitul pe veniturile din lichidarea unei persoane
juridice.

Organul fiscal competent

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat se depune la organul fiscal in a
carui evidenta fiscala contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe. In cazul sediului
secundar inregistrat ca platitor de impozit pe veniturile din salarii, declaratia privind impozitul pe veniturile din salarii, corespunzator activitatii sediului secundar, se depune la organul fiscal in a
carui evidenta fiscala este inregistrat sediul secundar.

Modul de depunere

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat se completeaza cu ajutorul programului de asistenta.
Formularul se depune in format hartie, semnat si stampilat conform legii, cu codificare informatiei prin cod de bare.
Contribuabilii care detin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
 
Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta prin care a modificat cadrul legal al acordarii concediilor medicaleMiercuri, 14 apr 2010
Noile masuri dau posibilitatea autoritatilor sa verifice daca persoana care a solicitat concediul medical necesita, intr-adevar, ingrijiri medicale.

Astfel, platitorii de indemnizatii, adica angajatorii sau, dupa caz, casa de asigurari de sanatate, pot sa verifice daca pacientul tratat in regim ambulatoriu se afla, bolnav, la domiciliu sau la resedinta aleasa in orele in care nu se afla la unitatea sanitara pentru tratament. Verificarile la domiciliu se vor face de catre reprezentanti ai platitorilor de indemnizatii si ai politiei.

In situatia in care beneficiarul de concediu medical nu se afla la domiciliu, acesta nu va primi indemnizatia de asigurari sociale aferente concediului medical.

De asemenea, in noul sistem creste cuantumul amenzilor pentru cei care nu respecta prevederile legale in acordarea concediilor medicale.

Astfel, refuzul nejustificat de plata a indemnizatiilor, calculul si plata eronate a acestora se vor sanctiona cu amenzi cuprinse intre 2.500 lei si 5000 lei, dublu fata de cuantumul prezent.
Mai mult, eliberarea certificatelor de concedii medicale cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare se va sanctiona cu amenzi cuprinse intre 5.000 lei si 10.000 de lei. Reprezentantii caselor de asigurari de sanatate vor avea obligatia de a verifica modul de eliberare a acestor certificate.

O alta noutate o reprezinta prelungirea concediului care se va putea face incepand cu a 61-a zi, fata de cea de-a 91 zi cum era prevazut in legislatia veche. Concediul se va putea prelungi de catre medicul specialist pana la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.

Ordonanta  prevede si exceptii. Sunt o serie de afectiuni exceptate, pentru care se acorda certificate de concediu medical pentru perioade stabilite, altele decat cele care se incadreaza la afectiunile comune.

Astfel, durata concediilor pentru tuberculoza, neoplazii, SIDA, a concediilor pentru sarcina si lauzie, ingrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de munca si pentru carantina, precum si pentru risc maternal nu diminueaza numarulzilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.
 
Brevetul de turism, inlocuit cu o diploma de studii in domeniul turismului Miercuri, 7 apr 2010
Persoanele care se ocupa de conducerea agentiilor de turism sau a structurilor de primire turistica pot opta fie pentru brevetul de turism, fie pentru un certificat de absolvire a unui curs de formare manageriala in domeniu sau pentru o diploma de studii in domeniul turismului, potrivit OUG nr. 25/2010.

OUG nr. 25/2010 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 211, din 2 aprilie 2010.

Astfel, “conducerea operativa a unei agentii de turism sau a unei structuri de primire turistice trebuie sa fie asigurata de o persoana fizica care detine brevet de turism in domeniu sau certificat de absolvire a unui curs de formare manageriala in domeniu, organizat de un furnizor de formare profesionala autorizat, sau diploma de licenta/masterat/doctorat privind absolvirea cursurilor universitare/postuniversitare in domeniul turismului.”

De asemenea, OUG prevede ca personajul angajat sa aiba pregatire in domeniul turistic. Pana in prezent, angajatii agentiilor de turism si structurilor de primire turistice erau obligati sa detina brevetul de turism. Insa, potrivit Executivului, acest aspect reprezenta o ingradire a operatorilor economici care activeaza in domeniul turistic.

Totodata, OUG nr. 25/2010 este o transpunere a Directivei nr. 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 376 din 27 decembrie 2006, in ceea ce priveste furnizarea de servicii turistice.
 
Persoanele trimise in somaj tehnic vor primi 75% din salariul de baza Miercuri, 31 mar 2010
Senatul a adoptat, miercuri, legea de aprobare a OUG nr. 4/2010, prin care, incepand cu luna februarie si pana la finele anului 2010, salariatii ale caror contracte sunt suspendate pentru somaj tehnic si beneficiaza de indemnizatia de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, iar angajatii sunt scutiti de plata contributiilor de asigurari sociale datorate potrivit legii, pentru o perioada de 90 de zile.

Actul normativ obliga angajatorii de a depune la inspectoratul teritorial de munca in raza caruia isi au sediul, o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca activitatea salariatilor se va intrerupe temporar, fara incetarea raportului de munca, in special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.

Aceasta declaratie se depune la secretariatul inspectoratului teritorial de munca, anterior inceperii perioadei de suspendare a contractelor individuale de munca. Totodata, Inspectia Muncii si Agentia Nationala de Administrare Fiscala vor controla, periodic, angajatorii care beneficiaza de masurile de protectie sociala prevazute de OUG nr. 4/2010.
 
Amanarea platilor anticipate de impozit pe profit, publicata in Monitorul Oficial Miercuri, 31 mar 2010
Guvernul a amanat, pana in anul 2012, intrarea in vigoare a sistemului de plata anuala a impozitului pe profit cu efectuarea de plati anticipate. Masura a fost luata prin OUG nr. 22/2010.

Guvernul a adoptat in sedinta de saptamana trecuta o Ordonanta de Urgenta de modificare a Codului Fiscal.
OUG nr.22/2010 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 201 din 30 martie 2010.

In acest context, contribuabilii, cu exceptia societatilor comerciale bancare, au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit trimestrial pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul, daca in prezentul articol nu se prevede altfel. Începand cu anul 2015, acesti contribuabili vor aplica sistemul platilor anticipate prevazut in prezent doar pentru banci.

Noi reguli pentru compararea impozitului pe profit trimestrial cu impozitul minim

Potrivit proiectului, contribuabilii efectueaza pentru trimestrele I-III comparatia impozitului pe profit trimestrial cu impozitul minim, recalculat in mod corespunzator pentru trimestrul respectiv, prin impartirea impozitului minim anual la 12 si inmultirea cu numarul de luni aferent trimestrului respectiv.

In situatia in care perioada impozabila incepe sau se incheie in cursul unui trimestru, impozitul minim se recalculeaza corespunzator numarului de zile aferente trimestrului respectiv.

Pentru definitivarea impozitului pe profit datorat se efectueaza comparatia impozitului pe profit anual cu impozitul minim anual, iar in situatia in care perioada impozabila incepe sau se incheie in cursul anului pentru definitivarea impozitului pe profit se efectueaza comparatia impozitului pe profit aferent perioadei respective cu impozitul minim anual recalculat in mod corespunzator pentru aceeasi perioada.

Contribuabili cu pierdere fiscala

Contribuabilii infiintati in cursul anului precedent care nu au fost obligati la plata impozitului minim si care la sfarsitul anului fiscal precedent inregistreaza pierdere fiscala, efectueaza trimestrial plati anticipate in contul impozitului pe profit in suma de o patrime din impozitul minim annual, recalculat in mod corespunzator pentru perioada impozabila aferenta anului in care s-au infiintat.˝

Prevederile acestui act normativ se aplica pentru determinarea impozitului pe profit incepand cu anul 2010.
 
Ordinul nr. 68/2010 pentru modificarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fiziceVineri, 19 mar 2010
Ordinul nr. 68/2010 pentru modificarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 175 din 18 martie 2010

 • Art. I
  Normele privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 12 ianuarie 2009, se modifica dupa cum urmeaza:

  1. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
  "ARTICOLUL 8 - Determinarea castigului din transferul instrumentelor financiare derivate
  Determinarea castigului din transferul instrumentelor financiare derivate se efectueaza la data scadentei instrumentului financiar derivat, respectiv la data lichidarii, in cazul instrumentului financiar derivat fara scadenta, si reprezinta castigul obtinut de persoana fizica beneficiara si evidentiat in extrasul contului in marja emis de intermediar."

  2. La articolul 12, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
  "(1) Intermediarii au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului aplicat asupra castigului realizat din tranzactiile cu titluri de valoare, altele decat titlurile de participare, pentru fiecare tranzactie de vanzare sau la scadenta, in cazul instrumentelor financiare derivate, respectiv la data lichidarii, in cazul instrumentelor financiare derivate fara scadenta, acest impozit reprezentand o plata anticipata in contul impozitului anual datorat. Cota de impozit aplicata de catre intermediari asupra castigului evidentiat la momentul vanzarii este de 1%.
  ........................................
  (3) Calcularea si evidentierea impozitului se realizeaza la data efectuarii tranzactiei de vanzare sau la scadenta, in cazul instrumentelor financiare derivate, respectiv la data lichidarii, in cazul instrumentelor financiare derivate fara scadenta, iar retinerea impozitului se realizeaza in momentul decontarii tranzactiei de vanzare sau al decontarii efectuate la scadenta, in cazul instrumentelor financiare derivate, respectiv al decontarii efectuate la data lichidarii, in cazul instrumentelor financiare derivate fara scadenta, iar termenul de virare si declarare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut".

  Art. II
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in Buletinul C.N.V.M si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

  Art. III
  Ministerul Finantelor Publice si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin .
 •  
  Actele normative vor putea fi modificate inainte de intrarea lor in vigoare Joi, 18 mar 2010
  Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de Lege privind aprobarea OUG nr. 61/2009, astfel incat actele normative vor putea fi modificate, completate sau abrogate, inainte de intrarea lor in vigoare.

  Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative a fost adoptata cu 254 voturi pentru si 2 abtineri.

  Legea stabileste ca, in situatii temeinic justificate, actele normative pot fi completate sau, dupa caz, abrogate si inainte de data intrarii lor in vigoare.

  De asemenea, proiectul de act normativ trebuie sa cuprinda solutii legislative pentru situatii tranzitorii, in cazul in care prin noua reglementare sunt afectate raporturi sau situatii juridice nascute sub vechea reglementare, dar care nu si-au produs in intregime efectele pana la data intrarii in vigoare a noii reglementari.

  Totodata, in cazul proiectelor de legi pentru care Guvernul isi angajeaza raspunderea, documentele de motivare care insotesc aceste proiecte sunt expunerea de motive si, dupa caz, raportul aferent.

  Potrivit legii adoptate, in situatii temeinic justificate, actele normative de importanta si complexitate deosebita pot fi modificate, completate sau, dupa caz, abrogate, de autoritatea emitenta, in perioada cuprinsa “intre data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei si data prevazuta pentru intrarea lor in vigoare, cu conditia ca interventiile propuse sa intre in vigoare la aceeasi data cu actul normativ supus evenimentului legislativ”.
   
  Prezumtia de raspundere pentru poluare a operatorilor care exploateaza instalatii in zone poluateMiercuri, 10 mar 2010

  Comunicat CJUE: “Operatorii care exploateaza instalatii in apropierea unei zone poluate pot fi prezumati raspunzatori pentru poluare

  In plus, autoritatile nationale pot conditiona dreptul operatorilor de a utiliza propriile terenuri de realizarea lucarilor de refacere a mediului impuse

  Directiva privind raspunderea pentru mediul inconjurator (Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind raspunderea pentru mediul inconjurator in legatura cu prevenirea si repararea daunelor aduse mediului (JO L 143, p. 56, Editie speciala, 15/vol. 11, p. 168) prevede, in ceea ce priveste anumite activitati enumerate in anexa II la aceasta directiva, ca operatorul a carui activitate a cauzat o dauna asupra mediului sau o amenintare iminenta de producere a unei asemenea daune raspunde pentru aceasta. Operatorul trebuie astfel sa ia masurile de reparare necesare si sa isi asume cheltuielile aferente.

   
  Ordinul MJLC nr. 622/2010 - norme metodologice pentru aplicarea in sistemul administratiei penitenciare a dispozitiilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publiceMiercuri, 10 mar 2010
  Ordinul Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti nr. 622/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea in sistemul administratiei penitenciare a dispozitiilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 152, din 9 martie 2010.

  Avand in vedere prevederile art. 39 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar,
  in temeiul art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
  ministrul justitiei emite urmatorul ordin:
  Art. 1. — Se aproba normele metodologice pentru aplicarea in sistemul administratiei penitenciare a dispozitiilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, prevazute in anexele nr. I si II, care fac parte integranta din prezentul ordin.
  Art. 2. — Prevederile prezentului ordin se aplica si functionarilor publici cu statut special din Ministerul Justitiei, cu exceptia art. 9 si 13 din anexa nr. II.
  Art. 3. — Prevederile prezentului ordin se aplica in cursul anului 2010.
  Art. 4. — Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  Art. 5. — La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrara se abroga.

  p. Ministrul justitiei,
  Octavian-Virgiliu Ojog,
  secretar de stat
  Bucuresti, 25 februarie 2010.
  Nr. 622/C.
   
  Eliminarea tarifului pentru acordarea de coduri ISBN editurilorMarţi, 9 mar 2010
  Biblioteca Nationala a Romaniei informeaza ca prin Ordinul nr. 2080 din 1 martie 2010 al ministrului Culturii, Kelemen Hunor, a fost eliminat tariful perceput de Banca Nationala a Romaniei pentru acordarea codurilor ISBN.
   
  Ordinul MFP nr. 708/2010 - prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2010 Vineri, 5 mar 2010
  Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 708/2010 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2010 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 140, din 3 martie 2010.

  In temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, al Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise in forma dematerializata, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.509/2008, al Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2005 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, al Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 12/2005 privind piata secundara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei si al Conventiei nr. 184.575/13/2005, incheiata intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala a Romaniei,
  Art. 1. — In vederea refinantarii datoriei publice si finantarii deficitului bugetului de stat in luna martie 2010 se aproba prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, in valoare nominala totala de 4.000 milioane lei, prevazute in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul ordin.
  Art. 2. — Directia generala de trezorerie si datorie publica va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
  Art. 3. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  p. Ministrul finantelor publice,
  Bogdan Alexandru Dragoi,
  secretar de stat
  Bucuresti, 1 martie 2010.
  Nr. 708.
   
  Amenda de pana la 30.000 de lei pentru nepublicarea starii de insolventa, pe site-ul firmei Vineri, 5 mar 2010
  Firmele vor fi obligate sa publice pe pagina proprie de internet hotarea de deschidere a procedurii insolventei, in caz contrar riscand o amenda cuprinsa intre 10.000 de lei si 30.000 de lei, potrivit Legii nr. 25/2010.

  Legea nr. 25/2010 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 145 din 5 martie 2010.

  Potrivit noii legi, "organele de conducere ale debitorului sunt obligate sa publice, in termen de 24 de ore de la comunicarea hotararii de deschidere a procedurii insolventei, pe paginile proprii de internet detinute si administrate de acesta, informatiile referitoare la starea societatii, precum si numarul, data si instanta care a pronuntat hotararea". 

  Prejudiciile suferite de tertii cu buna-credinta, ca urmare a nerespectarii acestei obligatii, "vor fi reparate in mod exclusiv de persoanele care au incheiat actele ca reprezentanti legali ai debitorului, fara a fi atinsa averea debitorului".

  Nerespectarea obligatiei de a face publica starea de insolventa, pe paginile proprii de internet detinute si administrate, va constitui contraventie si se va sanctiona cu amenda de la 10.000 de lei la 30.000 de lei.

  Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se vor face de organele de control ale Administratiei Finantelor Publice, din oficiu sau la sesizarea judecatorului sindic, administratorului judiciar/lichidatorului sau a oricarei persoane interesate.

  Modificarea legii insolventei este argumentata in expunerea de motive a proiectului de lege prin faptul ca "au existat fraude comise prin intermediul unor societati comerciale care si-au desfasurat activitatea si dupa deschiderea procedurii insolventei, promovandu-si serviciile prin intermediul paginilor web detinute si administrate, desi procedura insolventei era in plina derulare".
   
  RIL admis. Investirea cu formula executorie a contractelor de asistenta juridicaMarţi, 23 feb 2010

  In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.111 din 18 februarie 2010  a fost publicata Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 31 din 16 noiembrie 2009.

  Prin Decizia nr. 31/2009 a fost solutionat recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, privind caracterul de titlu executoriu al contractelor de asistenta juridica incheiate inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 255/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat (republicata), precum si interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 30 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 51/1995, republicata, modificata prin Legea nr. 255/2004, coroborate cu dispozitiile art. 3741 din Codul de procedura civila, cu referirile la necesitatea investirii cu formula executorie a contractelor de asistenta juridica.

  Cu privire la primul aspect, unele instante au considerat ca au caracter de titlu executoriu numai contractele de asistenta juridica incheiate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 255/2004, potrivit principiului neretroactivitatii legii, pe cand alte instante, tinand seama de principiul aplicarii imediate a legii noi, au considerat ca au calitatea de titlu executoriu si contractele incheiate anterior Legii nr. 255/2004, in conditiile in care actele si faptele juridice privitoare la executarea silita sunt ulterioare edictarii acestui act normativ.

  In acest sens, instanta suprema a retinut ca, in materie de executare silita, este incidenta norma in vigoare la data realizarii executarii, inclusiv cu privire la constituirea titlului, iar dispozitiile art. 30 alin. (3) alin. (3) teza I din Legea nr. 51/1995, republicata, se situeaza in materia normelor procedurale de executare silita. Din moment ce legiuitorul nu distinge in raport cu momentul in care s-a incheiat contractul de asistenta juridica, se impune a se aprecia ca au caracter executoriu si contractele ce au fost incheiate anterior intrarii in vigoare a dispozitiilor modificatoare continute de Legea nr. 255/2004.

  Prin urmare, s-a stabilit ca, in interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 30 alin. 3 teza I din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, s-a stabilit ca au caracter de titlu executoriu si contractele de asistenta juridica incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 255/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995.

  In legatura cu cel de-al doilea aspect, unele instante au respins ca lipsita de interes sau inadmisibila cererea de investire cu formula executorie a contractelor de asistenta juridica, argumentand cu dupa intrarea in vigoare a art. 3741 din Codul de procedura civila, titlul executoriu reprezentat de contractul de asistenta juridica poate fi pus in executare silita prin cerere adresata executorului judecatoresc, fara a mai fi necesara parcurgerea procedurii de investire cu formula executorie.

  Dimpotriva, alte instante au solutionat pe fond cererea de investire cu formula executorie a contractului de asistenta juridica, retinand ca prin Legea nr. 51/1995, republicata, nu i se recunoaste acestui tip de contract caracterul executoriu, ci doar natura de inscris care constituie titlu executoriu si care poate fi pus in executare numai dupa investirea lui cu formula executorie.

  Cu privire la cel de-al doilea aspect, Inalta Curte a stabilit ca, pentru a fi pus in executare silita, contractul de asistenta juridica trebuie investit cu formula executorie, cata vreme art. 30 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 51/1995, republicata, astfel cum a fost modificat si completat prin Legea nr. 255/2004, prevede ca investirea cu formula executoriu este de competenta judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla sediul profesional al avocatului.

  In consecinta, in interpretarea si aplicarea unitara a prevederilor art. 30 alin. 3 teza a II-a din Legea nr. 51/1995, republicata, raportat la art. 3741 din Codul de procedura civila, Inalta Curte a stabilit ca, desi contractele de asistenta juridica au caracter de titlu executoriu conferit prin lege, pot fi puse in executare silita numai daca au fost investite cu formula executorie.

   
  Page: 10 
   
  Homepage | Despre noi | Expertiză | Noutăţi | Clienţi | Contact
  Toate drepturile rezervate © Avocat Neagu 2008. Design şi programare: DATAGRAM